בית-המשפט העליון שם סוף לנסיונו של איש העסקים וולטר סוריאנו לתבוע בישראל את הבלוגר האמריקאי ריצ'רד סילברסטיין. שופט העליון עוזי פוגלמן דחה את בקשתו של סוריאנו לערער על פסק הדין של המחוזי, שדחה את ערעורו על החלטת בית-משפט השלום שלפיה אין מקום לדון בתביעה בישראל.

סוריאנו, אזרח ישראלי המתגורר בבריטניה שהוצג על-ידי עורך-דינו אילן בומבך כידידו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הגיש בישראל מאז תחילת השנה שעברה ארבע תביעות דיבה נגד עיתונאים וכלי תקשורת שדיווחו על אודותיו, בהם גם אתר "העין השביעית". את אחת התביעות הגיש, באמצעות עו"ד בומבך, נגד הבלוגר סילברסטיין, שפרסם פוסט ובו תואר סוריאנו כ"בריון של ביבי". סילברסטיין הסתמך בכתיבתו על תחקיר ששודר בתאגיד השידור הישראלי, אך סוריאנו טען כי הבלוגר סילף את ממצאי התחקיר והכפיש את שמו.

סילברסטיין טען להגנתו, באמצעות עורכי-הדין שלומי זכריה ומיכל זיו, כי כלל אין מקום לדון בתביעה של סוריאנו בבית-משפט ישראלי. בין היתר טען כי לתביעה יש סממנים של תביעת השתקה, כגון פער הכוחות בין סוריאנו, איש עסקים אמיד שעוסק בעסקי האבטחה והמודיעין הבינלאומיים, לסילברסטיין, בלוגר עצמאי. לאחר חילופי טענות קיבל השופט משה סובל את עמדת סילברסטיין בכל הקשור לפורום הראוי לניהול התביעה.

סוריאנו ערער, אך השופטת אביגיל כהן מבית-המשפט המחוזי קבעה כי אין מקום להתערב בהחלטת בית-משפט השלום, והטילה על סוריאנו תשלום הוצאות. "בית-משפט קמא נימק את פסק דינו. נימוקיו מקובלים עלי ופסק הדין תואם להוראות הדין", כתבה.

השופט פוגלמן: "עיון בפסק הדין של בית-המשפט המחוזי ובבקשת רשות הערעור שהוגשה עובר לו מלמד כי בית-המשפט בחן את טענות המבקש והכריע במחלוקת העיקרית שהונחה לפתחו – שאלת נאותות הפורום – באופן המבהיר את טעמי ההכרעה"

סוריאנו הגיש בקשת רשות ערעור לבית-המשפט העליון בטענה כי החלטת המחוזי "עולה כדי עיוות דין", שכן לא כללה כל התייחסות לטיעוניו. "חלף דיון בטענות המבקש", כותב סוריאנו לעליון, "בית-המשפט קמא תמצת את השתלשלות ההליכים עד כה וחזר על הקביעות השגויות בערכאה הדיונית כ'כזה ראה וקדש', ללא מתן הנמקה כנדרש".

בהחלטה שניתנה בשבוע שעבר (23.7) החליט השופט פוגלמן לדחות את בקשתו לערעור. הבקשה, קבע, "אינה עומדת באמות המידה המקובלות למתן רשות לערער ב'גלגול שלישי'". לפי החלטת העליון, הטענות של סוריאנו לגבי הקביעות העובדתיות של בית-משפט השלום, שאומצו בפסק הדין של המחוזי, "אינן מגלות עילה למתן רשות לערער, בשים לב לכלל שלפיו ערכאת הערעור לא תתערב בקביעת ממצאי עובדה על-ידי הערכאה המבררת, לא כל שכן ב'גלגול שלישי'".

השופט פוגלמן הוסיף כי לא שוכנע שלסוריאנו נגרם "עיוות דין", כפי שטען. "עיון בפסק הדין של בית-המשפט המחוזי ובבקשת רשות הערעור שהוגשה עובר לו, מלמד כי בית-המשפט בחן את טענות המבקש והכריע במחלוקת העיקרית שהונחה לפתחו – שאלת נאותות הפורום – באופן המבהיר את טעמי ההכרעה. אכן, הנמקת פסק הדין נשענת בעיקר על אימוץ קביעות בית-משפט השלום ומסקנותיו. ברם, בית-משפט השלום בחן באריכות את טענות הצדדים והכריע בהן בצורה מנומקת. בנסיבות אלו, לא שוכנעתי אפוא כי נפל פגם בהיקף ההנמקה שבפסק הדין של בית-המשפט המחוזי, ואין בה כדי לגרום עיוות דין".

לסיום קבע השופט כי "לא נסתם כליל הגולל על התביעה, וניתן לבררה לפני הערכאה המתאימה". במלים אחרות, בית-המשפט העליון מפנה את תושב בריטניה סוריאנו לנסות ולהגיש תביעת דיבה נגד האמריקאי סילברסטיין במדינה שבה נכון לדון בתביעה.

54630-05-18
38104-03-19
רע"א 4369/19

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 102KB)