במוסד לביטוח לאומי טוענים כי במדור המאמרים של "דה-מרקר" מתנהל נגדם קמפיין מתוזמר מבלי שמתאפשרת להם זכות התגובה. עורכת מדור המאמרים טוענת בתשובה כי אין כל פגם בניהול קמפיין, וכי מאמר התגובה שהועבר לעיתון נפסל מסיבה עניינית.

אורנה אנג'ל, יו"ר ועדת הביקורת של המוסד לביטוח לאומי, שיגרה בשבוע שעבר מכתב תלונה למועצת העיתונות נגד התנהלותה של העיתונאית מירב ארלוזורוב, עורכת מדור הדעות ב"דה-מרקר". לדברי אנג'ל, ארלוזורוב מנהלת מעל דפי העיתון קמפיין נגד הביטוח הלאומי תוך שהיא מונעת מהקוראים להיחשף לעמדת המוסד, המנוגדת לביקורת של ארלוזורוב. לטענת אנג'ל, למרות ששיגרה לארלוזורוב כמה וכמה מאמרים על הנעשה במוסד לביטוח לאומי, סירבה עורכת מדור הדעות לפרסמם ובכך נמנעת, הלכה למעשה, זכות התגובה.

לפי אנג'ל, בחודשים האחרונים פרסמה ארלוזורוב במדור הדעות של "דה-מרקר" כמה וכמה מאמרים "שעיקרם התנגדות נחרצת לרפורמה המתבקשת במוסד לביטוח לאומי, שאותה מוביל שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, חיים כץ". "בשבועות האחרונים", מציינת אנג'ל, "אף הגדילה לעשות ארלוזורוב ואישרה לפרסום מספר טורי דעה פרי עטם של עובדי משרד האוצר, בהווה ובעבר, כולם ללא יוצא מן הכלל תוקפים בחריפות את תוכניתו של השר כץ, וחלקם אף מעלים באופן מרומז טענות כי מניעיו של השר בנושא אינם כשרים".

כל אלה, טוענת אנג'ל, הם עדות ל"קמפיין מתוזמן ומתוזמר היטב" שארלוזורוב מובילה נגד המוסד והשר כץ, במטרה לקעקע את הלגיטימציה של הביטוח הלאומי כמוסד ביטוחי ולפקפק בטוהר כוונותיהם של השר כץ ומועצת הביטוח הלאומי.

אנג'ל: "למרות מספר פניות שלי בדרך המקובלת, ובניגוד לכל כללי הגינות בסיסית ואתיקה עיתונאית מקובלים, לא אִפשרה ארלוזורוב לפרסם את הדברים"

"כיושבת ראש ועדת הביקורת של המוסד וחברה בוועדת הכספים שלו, אני מכירה היטב את דרך עבודתו ופועלת במסגרת סמכותי לתיקון הכשלים שמצאתי ואני סבורה כי דורשים תיקון", כותבת אנג'ל בתלונתה. "במסגרת פעולות אלה כתבתי מספר מאמרי דעה שביקשתי לפרסם כתגובה לדברים שהתפרסמו בשמה של ארלוזורוב, שבהם העמדתי את הדברים על דיוקם במטרה להציג לציבור את התמונה המלאה, בהתאם לזכותו לדעת אותה. למותר לציין כי המאמרים שכתבתי היו ענייניים, מקצועיים ומגובים בנתונים שיאשרו את נכונות הדברים הכתובים בו, כמתבקש ממאמר דעה בעיתון כלכלי מוביל. למרות מספר פניות שלי בדרך המקובלת, ובניגוד לכל כללי הגינות בסיסית ואתיקה עיתונאית מקובלים, לא אִפשרה ארלוזורוב לפרסם את הדברים".

אנג'ל טוענת כי אי-פרסום מאמריה מפר את "הכלל הבסיסי ביותר בעיתונות, והוא מתן זכות התגובה למושאי המאמרים", ומוסיפה כי העובדה שארלוזורוב משמשת במקביל כעיתונאית בעלת טור יומי וכעורכת מדור הדעות בעיתון מציבה אותה בניגוד עניינים. כפל התפקידים, כותבת אנג'ל, "מעלה סימן שאלה גדול על אופן ההתנהלות בצורה אתית ההולמת את עבודת העיתונות, ועל מתן חופש ומגוון דעות כפי שראוי ומצופה מכל עורך בכל כלי תקשורת".

"צר לי", כותבת אנג'ל, "שלמרות שאיפותיו של 'דה-מרקר' הוא אינו עומד בערכים שהציב לעצמו כמטרה ומפר את הכללים באופן בוטה באמצעות דרך פעולתה של עורכת בכירה המועסקת על-ידו".

במענה לפניית "העין השביעית" מסרה ארלוזורוב כי היא אכן מתנגדת להצעת השר חיים כץ, אך מסיבות ענייניות בלבד. לפי בדיקתה, אנג'ל ביקשה לפרסם מאמר בעמוד הדעות של "דה-מרקר" במאי 2018, ושוב במהלך החודש הנוכחי. שניהם לא ראו אור, מסבירה ארלוזורוב, "מאותה סיבה שבגללה נפסלים 80% מהמאמרים שנשלחו אלינו: הביקוש לעמוד הדעות שלנו הוא עצום, רק מאמר אחד מתוך שבעה מצליח להתפרסם, ולכן גם מאמרים טובים אינם מתפרסמים לעתים פשוט משום שיש טובים מהם".

ארלוזורוב: "האם הגענו לשלב שבו אסור לעיתונאי במדינת ישראל להחזיק בדעה עצמאית, שעולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי, רק בגלל שיש פוליטיקאי בעל אינטרס אחר?"

המאמר האחרון, מסרה ארלוזורוב, "נפסל עם ההערה 'מכתב תשובה ולא מאמר'". עורכת הדעות של "דה-מרקר" הוסיפה: "המאמר נכתב כתגובה למאמר קודם שלי, שנגע לנושא סבוך של חישוב הגירעון האקטוארי של הביטוח הלאומי. המאמר של אורנה התווכח עם החישובים שפורסמו במאמר שלי, ומדובר בוויכוח ליודעי ח"ן בלבד. אדם מן היישוב, שלא קרא את המאמר שלי וגם לא בקיא בפרטים עד הסוף, פשוט לא יכול היה להבין את הטקסט. בקיצור, המאמר שלה לא היה ברור, ולכן הוא נפסל".

"לא הבנתי את הטענה שאני מנהלת קמפיין", מוסיפה ארלוזורוב, "האם הגענו לשלב שבו אסור לעיתונאי במדינת ישראל להחזיק בדעה עצמאית, שעולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי, רק בגלל שיש פוליטיקאי בעל אינטרס אחר?". בהקשר זה ראוי לציין כי הטענה על קיומו של קמפיין בנושא המוסד לביטוח לאומי עלתה בשל פרסום של סדרת מאמרים שאינם פרי עטה של ארלוזורוב, אך תואמים כולם את עמדתה.

עוד מציינת ארלוזורוב כי כלל לא היתה מודעת לטענות של אנג'ל כלפיה. "קצת מתמיה בעיני שהפעם הראשונה שבה אני שומעת מכך שלאורנה אנג'ל יש טענות כלפי היא במייל ממך", היא טוענת, ומבהירה כי לו אנג'ל היתה פונה אליה ישירות היא היתה מקבלת תגובה מפורטת, כפי שהעבירה לאתר "העין השביעית".

אשר לטענת ניגוד העניינים, ארלוזורוב מסרה כי היא עורכת את עמוד המאמרים ב"דה-מרקר" מאז 2005, תמיד במקביל לכתיבה שלה, "ומעולם לא עלתה תלונה לגבי חוסר הגינות שלי בפרסום מאמרי תגובה לדברים שכתבתי. להפך, אם כבר הרי שאני בדרך כלל נוהגת להיות יותר סלחנית בפרסום מאמרים כאלו, בגלל שיש לי נגיעה אישית, ובגלל שמאמרי ביקורת נגדי רק מגבירים את השיח סביב מאמרי, ולכן אין לי סיבה להתנגד לפרסומם. כל עיתונאי מקצועי מבין זאת".

ארלוזורוב מבהירה לסיום כי היא מזמינה את אנג'ל לשלוח לעיתון מאמרים נוספים פרי עטה. "כל מאמר נוסף שהיא תשלח יישקל תמיד ברצינות, כפי שאנחנו שוקלים את הפרסום של כל המאמרים מעל גבי העיתון", כותבת העורכת.