נציב תלונות הציבור על שופטים דחה תלונה שהגיש עיתונאי "הארץ" אורי משגב נגד השופט במשפטה של שרה נתניהו. משגב הלין על כך שהשופט אביטל חן, נשיא בית-משפט השלום בירושלים, קיים דיון בתיק "פרשת המעונות" בלי שיתועד בפרוטוקול. משגב טען כי הדבר אינו מקיים את עקרון פומביות המשפט וכי מדובר בהליך פסול של גישור.

השופט מסר לנציב הקבילות כי "בדיון הראשון שהתקיים, כמעט כל הנוכחים באולם היו אנשי תקשורת, ועיון בפרוטוקול יכול להמחיש את האווירה ששררה באולם", שהקשתה על הניסיון להביא לסיום המשפט ללא הצורך לנהל אותו בפועל. לפי השופט, דיון מקדים מחוץ לפרוטוקול "אינו התנהלות חריגה", והוא הבהיר לצדדים כי אינו פועל כמגשר.

"השאלה העומדת לדיון רחבה יותר מזו שעליה נסבה התלונה, והיא נוגעת לאופן ניהולם של דיונים מקדמיים בתיקים פליליים, ויכולתו של השופט להתבטא, ואף להקשיב לדברי צדדים, פעמים רבות מאוד לבקשתם שלהם, מחוץ לפרוטוקול, מסיבות שונות", מסר עוד השופט.

"אין להתעלם מכך כי התנהלות באופן זה מביאה לא אחת להתייעלות הדיון תוך הקלה בעומס המוטל על בית-המשפט, ויש בה לעתים כדי לקצר באופן משמעותי את ההליך המשפטי. בהסכמת הצדדים ניתן לייתר זימון של עדים או הצגת ראיות מסוימות, ולהביא את הצדדים להסכמות דיוניות בעניינים שונים.

"חלקים מדיון שאינם נרשמים בפרוטוקול, בהסכמת כל הצדדים והיושב בדין, אינם פוגעים, לדעת השופט, בהליך השיפוטי, בנראות, בשקיפות ובטוהר ההליך, והדבר מאפשר לבית-המשפט ולצדדים להתקדם בתיק, במיוחד כאשר מדובר בערכאה השומעת ראיות. הצדדים עצמם מעוניינים, לא אחת, לומר לאוזני הצד השני לדיון ולאוזני היושב בדין דברים אשר הם עצמם אינם מעוניינים, מטעמיהם שלהם, כי יופיעו בפרוטוקול, והדברים נכונים ביתר שאת בתיק נשוא התלונה".

הנציב, השופט בדימוס אורי שוהם, קיבל את עמדת השופט וקבע כי הדיון כלל לא התנהל בלשכתו אלא באולם, בניגוד לקביעת משגב; כי מדובר בהתנהלות מקובלת שנועדה לבחון את האפשרות לסיים את המשפט; וכי לא התרשם שהשופט "לחץ" על הצדדים, כפי שנטען בתלונה. כמו כן קבע כי לא מדובר בגישור אלא בדיון שמטרתו היתה להביא לגישור, כפי שאכן היה. בשל כך, כאמור, נדחתה התלונה.

"ניכר על המתלונן כי הוא אינו סבור, שתיק בעל חשיבות ציבורית, כגון התיק נשוא התלונה, ראוי שיתברר בדרך של גישור פלילי, אלא בפני בית-המשפט, לעיני הציבור", כתב עוד הנציב, "ברם, סוגיה זו חורגת ממסגרת בירור התלונה, ולא לנציב להכריע בה".

* * *

לקריאת תמצית ההחלטה

להורדת הקובץ (DOCX, 83KB)