זליג רבינוביץ', עוזרו הבכיר של מנכ"ל רשות השידור, התפטר השבוע מתפקיד ניהול המשא-ומתן עם העובדים על יישום הסכמי הרפורמה ברשות. ברקע ההתפטרות עומדת התביעה שהוגשה לבית-הדין לעבודה בדרישה להורות לרבינוביץ', בין היתר, שלא לעסוק עוד בענייני כוח אדם ברשות.

עם התפטרותו של רבינוביץ' נעצר למעשה המשא-ומתן עם נציגי ההסתדרות ואגודת העיתונאים בירושלים על יישום הסכמי הרפורמה, וזאת על אף שהיה אמור להסתיים כבר לפני שבועות אחדים, כדי לאפשר את הוצאתה לפועל של הרפורמה לפני סוף שנת התקציב הנוכחית. יו"ר אגודת העיתונאים בירושלים, דני זקן, חזר והתריע, הן בישיבות המליאה של רשות השידור והן מחוצה להן, כי הנהלת הרשות אינה עושה די כדי לקדם את המשא-ומתן.

אתמול שיגר יו"ר אגודת העיתונאים למנכ"ל הרשות יוני בן-מנחם והיו"ר אמיר גילת מכתב ובו הוא מתרה בהם לחזור מיד למשא-ומתן כדי לגשר על הפערים המעטים שעוד נותרו. ממכתבו עולה כי עיקר המחלוקת נוגע לסוגיית שכרם של העובדים הזוטרים ביותר ברשות השידור, שנכון להיום שכר הבסיס שלהם הוא שכר המינימום במשק. סוגיה זו, שעלות פתרונה מוערכת בכמה מאות אלפי שקלים מתוך תקציב של כמה מאות מיליונים, מונעת נכון לעכשיו את החתימה עם נציגי עובדי הרשות, ולמעשה את הוצאתה לפועל של הרפורמה כולה.

עוד עולה ממכתבו של זקן כי הוועד המנהל של רשות השידור הנחה את הנהלת הרשות לקיים משא-ומתן רציף עם האגודה, אך המנכ"ל והיו"ר אינם פועלים כך.

במכתבו לבן-מנחם וגילת כתב זקן: "בעקבות הדיון אמש בוועדת הכספים [ועדת הכספים של רשות השידור], המפקחת על התקדמות יישום הרפורמה, אני מעלה שוב את קריאתי לקיום התדיינות רצופה כהנחיית הוועד המנהל עד לפתרון המחלוקת שנותרה, וקביעת הדרכים לביצוע ההסכמות וההשלמות להסכמים השונים.

"כפי שדיווחתי, עוד לפני שלושה ימים, הגשנו הצעת פתרון שאמורה להעלות את שכרם של העובדים החלשים ביותר ברשות מעבר לשכר המינימלי במשק, זה המשולם לעובדי הקבלן בשירותי ניקיון. הגשנו גם מקורות מימון לה. לצערי לא נענינו ולו בתגובה להצעה, על אף הנחיית הוועד המנהל לקיים משא-ומתן מיידי ורצוף. גם אם אין הסכמה, ניתן לנסות להגיע לפשרה, עשינו צעדים רבים לקראת פשרה בסוגיה, אך עד כה לא נענינו בצעדים דומים. לא מובן כיצד על אף הדחיפות הרבה, חולפים ימים רבים בטרם אנו זוכים לתשובות, ונדמה כאילו אנו היחידים המעוניינים בקידום מעשי של ההסכמים.

"אין זה סביר ולא הגיוני שעובדים בדירוג עיתונאי יקבלו שכר כה נמוך. וכאמור, לשיטתנו העלות לרשות זניחה. אין כאן 'דרישה חדשה' כפי שנטען, אלא התאמת ההסכם למצב החדש במשק לפי העקרונות שהנחו אותנו בעת הכנתו. אשמח לשבת ולדון לאלתר וברציפות עם המנכ"ל, או עם כל נציג אחר שייבחר לכך, המטרה של כולנו היא הבאתה של רפורמה אמיתית לרשות השידור ושיקומה. אני וחברי לאגודה נעשה הכל לממש זאת ובהקדם האפשרי".

התפטרותו של רבינוביץ' מציבה בפני הרשות בעיה. באופן רשמי המנכ"ל בן-מנחם אמור למלא כעת את מקומו, אך בפועל היה עוזרו הבכיר לא רק האחראי הישיר על המשא-ומתן, אלא גם מצוי בשלל הפרטים המרכיבים את ההסכמים. השבוע פורסם כי חשב משרד הביטחון לשעבר, צחי מלאך, ימונה למשנה למנכ"ל הרשות, אך הרשות אינה יכולה להמתין עד שייכנס לתפקיד וילמד את הנתונים. במליאת הרשות האחרונה הודיע היו"ר כי הרשות תניח על השולחן הצעה, ומי שירצה יוכל לחתום עליה. מצב כזה עלול להוביל לפיצוץ סופי במשא-ומתן, אי-מימוש הרפורמה ואף לסגירה של רשות השידור.

מרשות השידור נמסר: "זליג רבינוביץ', עוזרו הבכיר של המנכ"ל, אכן הודה למנכ"ל הרשות ולוועד המנהל על התמיכה המלאה וללא סייג שנתנו לו, ויחד עם זאת הוסיף כי מצפונו אינו מאפשר לו להמליץ על חתימה על דרישותיה של האגודה, אשר מנסה לדאוג לסקטור מסוים יותר מאחרים. אפליה זו מסוכנת, אינה מוסרית ומתנהלת שלא בתום לב אל מול שאר עובדי הרשות.

"ההודעה שיצאה מיו"ר האגודה לפיה הרשות אינה מתחשבת בחלשים היא טענה דמגוגית אשר מנסה להסיט את אור הזרקורים מדרישותיה המפלות של האגודה. רבינוביץ' מציע לאגודה להראות לעובדים את דרך המו"מ כפי שהיתה ולהשוות את דרישותיהם לעומת ההסכמים החתומים. רבינוביץ' כזרועו הארוכה של המנכ"ל מוכן להיפגש עם העובדים עצמם ולהסביר להם בפרוטרוט על מה מדובר. כמו כן, מנכ"ל הרשות והנהלתה מאמינים בעובדיה ובטוחה שיידעו להבחין בין אמת לבדיה".