בשבוע הבא אמור להתקיים בבית-המשפט העליון דיון בעתירה שהגיש ארגון שומרי-הבית נגד הרשות השנייה. הארגון, שפועל להרחקת אסדת הגז המתוכננת של מאגר לווייתן מאזור חוף דור, דורש להפסיק את קמפיין הפרסום הטלוויזיוני שמשודר מטעם החברות השותפות בקידוח הגז.

לקראת הדיון הצפוי הגישו הרשות השנייה, כמו גם שותפויות הגז, את תגובותיהן לעתירה. בשתי התגובות נטען כי אין כל פסול בתשדירים ושאין מקום לאסור את שידוריהם. חברות הגז אף טוענות כי מיקום אסדת הגז כלל אינו נושא השנוי במחלוקת ציבורית.

בעתירה נגד הרשות השנייה טענו אנשי ארגון שומרי-הבית, באמצעות עורכי-הדין מתן גרפינקל ואפרת ולנסי, כי הקמפיין הפרסומי מטעם שותפויות הגז, החברות נובל-אנרג'י, דלק קידוחים ורציו, בא על רקע המחאה להרחקת אסדת הגז, שאמורה להיבנות במרחק של כעשרה קילומטרים מחוף דור. בארגון טוענים כי מיקום האסדה כה קרוב לחוף יסכן את הציבור, שכן הקידוח צפוי לייצר שפע של חומרים רעילים ומסרטנים.

כיוון שכך, נטען בעתירת הארגון, הקמפיין עוסק בנושא השנוי במחלוקת ציבורית – ולכן, בהתאם לכללי הרשות השנייה, אין לשדרו. בכללים מובהר כי אין מקום ל"תשדיר פרסומת שיש בו העברת מסר בנושא פוליטי, חברתי, ציבורי או כלכלי השנוי במחלוקת".

"לא יעלה על הדעת", נטען בעתירת הארגון, שהרשות השנייה תאפשר לשותפויות הגז "לשלם מהונן הרב על מנת להציג באופן חד-צדדי וללא הצורך להתעמת עם נימוקי הצד שכנגד את עמדתה השנויה במחלוקת בפני הציבור, בכלי התקשורת הנתונים לפיקוחה. לא זו אף זו, נזכיר כי הונן של שותפויות הגז עבור פרויקט לווייתן גויס רובו ככולו מהציבור הרחב, וכעת משמש למאבק בציבור הרחב".

התשדיר הראשון מתוך שלושה בקמפיין הפרסום של שותפויות הגז

בתגובה שהגישה הרשות השנייה לעתירה, באמצעות עורכי-הדין יאיר עשהאל ונגה גל ממשרד א' אברמזון ושות', נטען כי יש לדחות את העתירה. "התשדירים אינם עוסקים במיקומה של אסדת הגז ושיעור מרחקה מהחוף, אשר הוא הנושא שהעותרים קבלו לגביו בתלונתם שהוגשה לרשות השנייה", נכתב בתגובה לעתירה. כמו כן טוענים ברשות כי המסר השנוי במחלוקת אינו המרכיב הדומיננטי בתשדיר, כפי שאמור להיות במקרים שבהם פוסל הרגולטור תשדירי פרסומת.

בנוסף מדגישים ברשות כי בעקבות הערר שהגיש ארגון שומרי-הבית על החלטת הרשות לאפשר את המשך שידור הקמפיין אילצה הרשות השנייה את שותפויות הגז לתקן את התשדירים וחייבה אותן "להוסיף את שמות שותפויות הגז בגודל המלה 'לווייתן' המופיעה באותו שקף, וכי קצב הדיבור של הקריינית יהיה זהה לקצב הדיבור של הקריינית הראשית" (כלומר, שקצב הדיבור בשלב שבו מודיעה הקריינית על זהות מממני הפרסומת יהיה זהה לקצב הדיבור במהלך כל יתר הפרסומת, ולא מהיר יותר, כפי שהיה בגרסה הראשונה של התשדיר).

הרשות השנייה: "מוצרים ושירותים הניתנים על-ידי גורמים מסחריים, שנויים – לעתים קרובות – במחלוקת ציבורית. למרות האמור, ברי שאין בכך כדי למנוע שידור פרסומות מטעמן, כולל פרסומת תדמיתית"

בארגון שומרי-הבית טענו עוד בעתירתם כי התשדיר של שותפויות הגז כלל אינו פרסומת אלא "שידור אסור", העומד בניגוד לסעיף 47 בחוק הרשות השנייה, שקובע כי יש להבטיח ש"בשידור בענייני היום שלתוכנו יש משמעות ציבורית יהיה ביטוי נאות לדעות שונות הרווחות בציבור".

בתשובה טוענים ברשות כי אין כל בסיס לטענה זו. "מוצרים ושירותים הניתנים על-ידי גורמים מסחריים, שנויים – לעתים קרובות – במחלוקת ציבורית (למשל: מוצרי בשר; מוצרי חלב; מזון מהיר; מכוניות הצורכות דלק, ועוד ועוד). למרות האמור, ברי שאין בכך כדי למנוע שידור פרסומות מטעמן, כולל פרסומת תדמיתית, וזאת כל עוד עומדים הם בכללים החלים על פרסומות, ובכלל כך באיסור הטעיה".

עוד טוענים ברשות השנייה כי "עד כה התערבה פסיקת בית-המשפט העליון (במקרים שהתערבה) בהחלטות הרשות השנייה בנוגע לתשדירי פרסומת, 'לכיוון' שלפיו הרשות השנייה לא נתנה משקל מספיק לזכות היסוד של חופש הביטוי ו'חרגה לכיוון המגביל מדי'. [...] קביעה שלפיה החלטת הרשות השנייה לוקה בחוסר סבירות קיצוני בכך שהיא 'לא מגבילה מספיק' את חופש הביטוי המסחרי אמנם אפשרית בנסיבות מתאימות, אך היא תישמר למקרים שבהם קמה עילה ברורה לכך שההחלטה שניתנה מנוגדת לדין. המקרה דנן ודאי אינו נמנה על מקרים אלו".

גם מטעם שותפויות הגז נטען, באמצעות עורכי-הדין צבי אגמון, יונתן קהת וחנן סידור, כי התשדירים אינם מזכירים את מיקום אסדת הגז, ועל כן אין מקום לפסול אותם.

בתגובת שותפויות הגז נחשפים לראשונה התסריטים של שני התשדירים בקמפיין שטרם עלו לשידור.

תסריטי שלושת התשדירים של קמפיין שותפויות הגז

להורדת הקובץ (PDF, 150KB)

על-פי התסריטים, אחרי התשדיר הראשון, שעסק ביתרונות הבטיחותיים של האסדה, התשדיר השני אמור להתמקד ביתרונות של אסדת לווייתן לאיכות האוויר באזור ולבריאות הציבור. התשדיר השלישי יתמקד בתרומת האסדה לעצמאות האנרגטית של ישראל. אף כי מיקום האסדה לא מוזכר בתשדירים, הם עוסקים בין היתר בנושאים שבגינם מבקש ארגון שומרי-הבית להרחיק את האסדה מהחוף – זיהום סביבתי ובריאות הציבור.

"הגז הטבעי ממאגר לווייתן יפחית את שיעורי התמותה והתחלואה הנגרמים מדלקים מזהמים, ויאפשר לכולנו לנשום אוויר נקי יותר", נמסר בתשדיר השני, על רקע צילום של משפחה בטבע ואנשים הנושמים לרווחה ו"מסתכלים לאופק שיש בו טבע". בהמשך התשדיר נטען בקריינות כי "הגז הטבעי מלווייתן הוא בעל חשיבות לאומית עליונה לבריאות של כולנו", על רקע צילום של משפחה העורכת פיקניק בטבע.

חברות הגז: "עצם קיומה של התנגדות, כיום, למיקומה של אסדת לווייתן על-ידי קבוצה מסוימת אינה יכולה לעלות כדי נושא השנוי במחלוקת בציבור"

בשותפויות הגז לא מסתפקים בטענה כי מיקום האסדה כלל אינו מוזכר בתשדירים, וטוענים כי "גם אם נושא מיקום האסדה היה מוזכר או נרמז בפרסומות – ולא כך הוא – לא ניתן עוד לראות בעניין מיקום אסדת לווייתן כ'נושא השנוי במחלוקת בציבור'". לפי חברות הגז, "שאלת מיקום אסדת לווייתן הוכרעה זה מכבר במסגרת הליכים ארוכים וממצים, לאחר שיתוף מלא של הציבור, על-ידי כל הגורמים הרלבנטיים במדינת ישראל. [...] עצם קיומה של התנגדות, כיום, למיקומה של אסדת לווייתן על-ידי קבוצה מסוימת אינה יכולה לעלות כדי נושא השנוי במחלוקת בציבור".

בשומרי-הבית טענו בעתירתם, בין היתר, כי יש לקחת בחשבון את מועד עליית הקמפיין, על רקע המחאה הגוברת, ואת העובדה שהקמפיין הטלוויזיוני הוא חלק ממסע פרסום נרחב שכולל שלטי חוצות המתמקדים במיקום האסדה. עוד טענו בארגון כי בעבר יצאו שותפויות הגז בקמפיינים פרסומיים אך ורק בעת מחאות ציבוריות נגדן.

בארגון הזכירו גם כי בניגוד לרוב המפרסמים בישראל, שותפויות הגז אינן מוכרות לציבור כל מוצר או שירות, ועל כן סביר שהמטרה היא "הטיית דעת הקהל בעניין ציבורי השנוי במחלוקת חריפה", כלומר מיקום האסדה. בשותפוית משיבים כי "אין כל מניעה בדין כי מפרסם יעלה קמפיין פרסומי מעת לעת, על-פי שיקוליו", ומוסיפים כי חברת דלק קידוחים דווקא העלתה בעבר קמפיינים גם "בתקופות שבהן לא היתה מחאה ציבורית כנגד פעילותה".

לטענת חברות הגז, המטרה האמיתית שומרי-הבית היא "להציף את מערכת המשפט בעתירות סרק שתכליתן העיקרית להתיש ולבזבז משאבי זמן וכסף יקרים של הרשויות ושל המשיבות (בעלות הזכויות בפרויקט), ואשר יש בהם כדי להביא לפגיעה בפיתוח מאגר לווייתן ולדחיית מועד תחילת אספקת הגז ממנו למשק הישראלי". בחברות הגז מבססים טענה זו על פוסט שבו התריע הארגון מפני "היגררות להליכים משפטיים שנגיש בלי סוף", שיובילו לעיכוב מועד הפעלת האסדה.

"אל לו לבית-המשפט לאפשר ניצול לרעה של הליכי משפט ולפתוח שעריו בפני עותרים ששמו לעצמם מטרה להרבות בהליכי סרק, ובכך להשחית לשווא את משאביה היקרים של מערכת המשפט", טוענים בחברות הגז.

בג"ץ 5964/18