"גלריה", 20.9.2017

"גלריה", 20.9.2017

• תודה, רן בנימיני