"תאגיד השידור הישראלי הוקם בכוונה ליצור תאגיד שידור ציבורי, שפעולתו תהא חדשה, אחרת, ויעילה יותר מזו של רשות השידור שקדמה לו. מכאן שמה שהתאים ועבד ברשות השידור לא בהכרח יתאים ויעבוד אצל המשיב", כך טוען היום (א') תאגיד השידור בתגובה לבקשה שהגיש העיתונאי יחזקאל (זיקי) יעקבי אחרי שהוחלט לפטרו.

לפני שבועות אחדים פנה יעקבי לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו בטענה כי הוחלט לפטרו מהתאגיד ממניעים זרים ובלי שתינתן לו הזדמנות נאותה להתאקלם. באמצעות עו"ד לואיז ספורטס טען יעקבי כי אף שהובטח לו שיעבוד בתאגיד כעורך במהדורת החדשות המרכזית, תפקיד דומה לזה שבו עבד ברשות השידור במשך שנים ארוכות, בסופו של דבר נדרש לעבוד כעורך מבזקים, תפקיד שבו אין לו ניסיון. עוד טען כי לאחר חודש בלבד הוחלט לפטרו כדי לפנות מקום לעיתונאי יואב ריבק, המקורב ליו"ר ארגון העיתונאים בישראל.

בתגובה שהגיש תאגיד השידור הישראלי באמצעות עו"ד אלה גור מכחיש התאגיד את טענותיו של יעקבי, עומד על כך כי כשל במילוי תפקידו ומבהיר כי ריבק כלל לא צורף לעבודה בתאגיד, בוודאי לא במקומו של יעקבי, אלא נשכר לפרק זמן קצוב כדי לשמש יועץ.

"עבודתו של המבקש [יעקבי] אינה מקצועית דיה ואינה עומדת באמות המידה המקצועיות של המשיב [התאגיד]", מודגש בתגובת התאגיד לבקשה של יעקבי. לפי התאגיד, בהסכם העבודה של יעקבי מובהר כי ישמש כ"עורך". "המונח 'עורך'", כך מובהר, "הנו מונח כללי, המתייחס לקבוצה של עורכי החדשות שמהות העבודה שלהם נגזרת מצורכי המערכת ויכולותיהם של העובדים, והיא כוללת גם עבודה במשמרות של עריכת מבזקים ועריכת משנה של תוכניות".

המבזקים, מוסבר, משודרים כל שעה עגולה בשעות הבוקר והערב ואורכים בין שלוש לחמש דקות כל אחד. "עריכת מבזקים הנה פשוטה יותר [מעריכת מהדורת חדשות], וממילא מי שמשמש כעורך משנה/עורך מהדורה אמור לדעת לבצעה, בין אם הוא ביצע אותה בפועל בעבר ובין אם לאו", נטען.

יעקבי, כך מבהיר התאגיד, לא ידע לבצע את המשימה ולערוך כראוי את המבזקים. במבזקים שעליהם היה אחראי התכנים לא היו מעודכנים, נעדרו ידיעות רלבנטיות, שיבוץ הידיעות במבזק נעשה בסדר שגוי והמבזק כולו היה רצוף שגיאות כתיב ופיסוק. "ליקויים אלה חזרו על עצמם פעמים רבות חרף ההערות וההצעות לתיקונים", נטען.

לפי התאגיד, הממונה על יעקבי, ניר שחק, שיגר לו מיילים עם הערות פעם אחר פעם, אולם יעקבי לא שיפר את דרכו ובדרך כלל אף לא השיב למיילים. רק שלוש פעמים השיב להערות שקיבל, וכולן מצוטטות בכתב התגובה של התאגיד, כולל טעויות הכתיב והפיסוק שנפלו בהן.

פעם אחת, בתגובה למייל שטען בין היתר כי לא היה צריך לצרף לדיווח על מעשה רצח את שם התואר "מזעזע", השיב יעקבי: "הרצח אכן מזעזע!ההערות האחרות מקובלות" (טעות הפיסוק במקור). פעם נוספת, כשהוער לו כי הכותרת "רוסיה-פוביה" אינה מוצלחת וכי עדיף לא להשתמש במלה "פצחנים", שאינה שגורה בקרב הציבור הרחב, השיב יעקבי: "לגבי רוסיה פוביה זו גן כותרת של הcnn,פ צחנים -זה השינוי של דבורה נראה לי שמדרישותיך עולה צורך בע.משנה למבזקים..מקבל ביקורת אבל בגדר האפשרויות" (הטעויות במקור).

פעם שלישית, בתשובה להערות נוספות, השיב: "להערותיל, אני מודה שאיני מושלם,אבל בל אני לא מקבל את דבריך בעניין עורך מקצועי,זה מה שאני וכך אני חושב על עצמי" (הטעויות במקור).

"העיון בתשובות הללו (כמו גם העובדה שחלק קטן מהמיילים זכה למענה) מצביע על חוסר שיתוף פעולה מסוים מצדו של המבקש ובעיקר על סטנדרטים לא גבוהים של ניסוח ועריכה", נכתב בתגובת התאגיד. עוד מובהר כי הבקשה של יעקבי למנות עוזר לעורך המבזקים "מעולם לא הועלתה על-ידי עורך אחר, אין לה בסיס מקצועי או ענייני והיא מעידה יותר מכל על חוסר היכולת והעדר המוכנות שלו להשתפר".

בנוסף נטען כי לאחר שנמסרה ליעקבי ההודעה על סיום עבודתו בתאגיד הוא "נקט לשון מאיימת" כלפי מנהל חטיבת החדשות ברוך שי ואמר לו, בין היתר, "אתה עוד תשמע ממני, תתבייש לך, אני מתכוון להילחם בך". בנוסף, כך טוענים בתאגיד, יעקבי פנה לעובדים נוספים בחטיבת החדשות "באמירות לא נעימות (בלשון המעטה) עד כדי שיש גם מי שהביע חששו בפני שי ממצב שבו המבקש יחזור לעבודה".

בתשובה לטענת יעקבי כי פוטר ממניעים זרים כדי לפנות מקום לעיתונאי יואב ריבק מבהיר התאגיד כי "ריבק אינו עובד של התאגיד, והוא לא משמש כעורך". תחת זאת, כך מובהר, ריבק משמש כמדריך של עורכי משנה של מהדורת החדשות, כתבים וגורמים מקצועיים נוספים, במטרה לשפר את איכות עבודת חטיבת החדשות. "ריבק היה בעברו, בין היתר, ראש מערכת חדשות, והמשיב [התאגיד] התקשר עמו על מנת שיתרום מנסיונו העשיר בתקופת עלייתם לאוויר של שידורי החדשות", מובהר בתגובה.

כמו כן טוענים בתאגיד כי לא רק שלא גייסו עובד במקומו של יעקבי, אלא שהם שוקלים שלא לגייס לו מחליף ולבטל את התקן. במסגרת משא-ומתן מחוץ לכותלי בית-הדין, מוסיפים בתאגיד, הוצע ליעקבי לשמש ככתב או כעורך בחטיבת המדיה בערבית, אולם הוא "בחר לדחות את ההצעה בטענה שמדובר בתפקיד הרבה פחות יוקרתי, המחזיר אותו שנים אחורה".

לתגובת התאגיד צורף בין היתר תצהיר מאת ברוך שי, שטוען: "לעמדתי המקצועית ולפי ציפיית המשיב המקצועית הלגיטימית, כל מי שנושא בתפקיד של עורך אמור לדעת גם לערוך מבזקים". ניר שחק, מנהל הקמת תוכניות טלוויזיה בתאגיד, מצהיר כך: "תקופה של חודש בעריכת חדשות הינה תקופה ארוכה, ובמצב שבו לא חל שיפור בכישורי העריכה ובתוצאותיה המשמעות היא חשיפה ממשית לכך שמבזקים ממשיכים להיות משודרים באופן פגום ולא מעודכן".

64877-06-17

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 4.48MB)