קרע של ממש נפער השבוע בין פרקליטות המדינה לכתב חברת החדשות של ערוץ 2 גיא פלג, המסקר את פעילותה. בפרקליטות המדינה הביעו אי-אמון בפלג ויעצו לחברת החדשות למנות אדם אחר לתפקיד הכתב לענייני משפט. בחברת החדשות מגבים את הכתב וטוענים כי הפרקליטות מנסה להלך עליו אימים, כחלק ממאמץ להשתיק ביקורת לגיטימית שהוא מותח על פעולותיה.

ביום ראשון האחרון שיגר עו"ד עמית אופק, העוזר הראשי לפרקליט המדינה, מכתב תלונה חריג בחריפותו אל מנכ"ל וסמנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 2, אבי וייס וחיליק שריר. עיקרו של המכתב – קובלנה על התנהלות פלג בכל הנוגע לכתבה על זיכוי הנאשמים ברצח שקד שלחוב ז"ל.

בכתבה, ששודרה במהדורה המרכזית של ה-30 לאפריל 2009, טען פלג כי הפרקליטות החליטה שלא להיענות להצעתו של הרוצח המורשע ירון סנקר לשמש עד מדינה במשפט שלחוב, תמורת הפחתת עונשו, וכי כתוצאה מכך הנאשמים ברצח שלחוב זוכו. דומה כי מה שהלהיט את הפרקליטות להגיב באופן חריף היו מלות הסיכום של הכתבה: "בהעדר גוף ביקורת על הפרקליטות", אמר פלג, "איש לא ישלם את המחיר על גל הכשלונות הזה. אז מה הפלא שהפשע מנצח וחוגג, ואנחנו נקבל חזרה ברחובות רוצחים אלימים ומסוכנים".

בתשובה להאשמה זו ואחרות שהעלה פלג בכתבתו, היה בפרקליטות מי שהגיע למסקנה כי יש להעמיד את הכתב במקומו ולהוכיח לפרקליטים המשרתים במשרד כי המערכת מגבה אותם באופן מלא.

לאורך שבעה עמודי המכתב שיצא מהפרקליטות, ונכתב על דעת פרקליט המדינה, מוצגות טענות שונות באשר למקצועיותו של פלג. לפי המכתב, פלג סובל מ"אי-היכרות בסיסית עם החומר המדווח", ומשום כך הגיע למסקנות שגויות באשר לאחריות הפרקליטות לזיכוי הנאשמים ברצח שלחוב. לא זו אף זו, בפרקליטות מטילים ספק עקרוני בהבנתו של פלג את נבכי המשפט וחומרי התחום שהוא מסקר.

גיא פלג, מתוך סרטון תדמית של חברת החדשות של ערוץ 2 (אתר חברת החדשות ו"רשת" ב-ynet)

גיא פלג, מתוך סרטון תדמית של חברת החדשות של ערוץ 2 (אתר חברת החדשות ו"רשת" ב-ynet)

"דומה, שלא סקירה עובדתית, אחראית וזהירה של תוצאת משפט הרצח העסיקה את הכתב", נכתב על-ידי פרקליטות המדינה, תוך ציון העובדה כי אף שהועברה תגובה מהפרקליטות לכתב, לא היה לה כל זכר במהדורת החדשות של ערוץ 2.

"עם מה שנראה כאפס מידע, או לכל היותר מידע סתמי, חלקי ושטחי ביותר, ספק אם מלכתחילה היה למר פלג סיכוי של ממש להגיע לתובנות הראויות לשידור", נכתב בהמשך, ועוד נטען כי "תמונת הדברים שהוצגה בכתבה והפרשנות שצורפה לה, מבלי לתת ביטוי לתגובתנו, אולי 'משדרת' את תפיסתו של הסנגור, אך מעוותת לחלוטין את המציאות בפני הציבור ומוליכה אותו שולל – הן בהעדר עובדות רלבנטיות והן בהצגת דברים חלקית – לגבי ההליך המשפטי שנוהל, תוצאותיו ודרך התנהלות הפרקליטות בפרשה". לדעת פרקליטות המדינה, "הכתבה חוטאת לתכלית הכללית העומדת בבסיס הסיקור התקשורתי".

במכתב שיצא מהפרקליטות נכללו גם ציטוטים מתוך מסרונים ששלח פלג אל דובר משרד המשפטים, משה כהן, לאחר הפצת תגובת הפרקליטות לנאמר בכתבה (תוך הדגשת שגיאות כתיב שנפלו במסרונים). "או שאתה שקרן או שאתה רשלן שלא בודק", כתב פלג לדובר, והודיע בהמשך על מעבר לנוהל עבודה חדש מולו: "הטרור התקשורתי שלך לא מפחיד אותי. גם כך תמיד היו לך בחדשות 2 צינורות מכובדים יותר. נעבור אך ורק להתכתבות. קצתי בסגנונך ובשקריך".

בהמשך המכתב מתייחסת הפרקליטות לכתבה אחרת שהכין פלג לחברת החדשות של ערוץ 2, בנוגע לחקירת רון תורג'מן במשטרה. לדעת הפרקליטות, זו כתבה "המייצרת שוב דרמה מלאכותית חסרת אחיזה במציאות". במכתב נאמר גם כי כתבה זו מצטרפת אל קודמתה בכך ש"הביקורת לא בוססה על אדני אמת, אלא לכל היותר על רשמים 'בשלט רחוק' בהם הוזן הכתב, ושאותם שידר".

בסיומו של המכתב מביעה הפרקליטות את העמדה הבאה: "נכון יהיה אם תשקלו את האפשרות כי בעתיד תופנינה אלינו שאלותיכם באמצעות אדם שיהיה בקיא בנושאי העשייה שלנו, ושיהיה נכון לסקר באובייקטיביות את התחום".

דוברות בהתכתבות

אין חולק על כך שתגובת הפרקליטות לכתבה של פלג על זיכוי הנאשמים ברצח שלחוב לא שודרה במהדורת חדשות ערוץ 2, אך הגרסאות באשר לפרטי המקרה שונות. מוסכם על שני הצדדים כי פלג העביר בשעה מוקדמת אחר הצהריים ביום שידור הכתבה בקשה לתגובה, וכי התגובה הועברה אליו לפני שידור המהדורה המרכזית, אך כל צד טוען ללוח זמנים מעט שונה, באופן שתואם יותר את עמדתו.

יתר על כן, בעוד שבמכתב שיצא מפרקליטות המדינה מוסבר מדוע לא ניתן מעמד של "עד מדינה" לירון סנקר, התגובה לכתבה שיצאה באותו יום מטעם דובר משרד המשפטים, משה כהן, הכחישה באופן גורף את הבסיס לפרסום של פלג, כלומר את עצם ההצעה שהעמיד סנקר בפני הפרקליטות. לפי עמדת חדשות ערוץ 2, הכחשה זו, שהופצה בין כל חברי תא כתבי המשפט, נסתרת על-ידי מסמכים המצויים בידי פלג ומעידים על ההפך הגמור. בחברת החדשות רואים בהכחשה זו מעשה לא אחראי, שנעשה בטרם בדיקה ראויה אם אכן קיימים מסמכים שכאלה. הפצת ההכחשה היא שהובילה את פלג לשליחת המסרונים הבוטים המצוטטים במכתב הפרקליטות.

מכתב לשכת פרקליט המדינה לחברת החדשות (לחצו לקריאת המסמך)

מכתב לשכת פרקליט המדינה לחברת החדשות (לחצו לקריאת המסמך)

לכך מצטרפת העובדה כי המכתב החריף, שעליו חתום העוזר הראשי לפרקליט המדינה, נשלח בתפוצה רחבה ביותר, לא רק לפלג עצמו ולראשי חברת החדשות של ערוץ 2, אלא גם לכל הפרקליטים בשירות המדינה. במלים אחרות, עשרות אנשים שפלג בא עימם במגע יומיומי מתוקף תפקידו קיבלו לידיהם מסמך שמציג אותו באור שלילי ביותר. לא רק שבמכתב מוטל דופי במקצועיותו של פלג; כלולים בו, כאמור, ציטוטים מחילופי מסרונים בין פלג לדובר משרד המשפטים, אשר בדרך כלל אין עושים בהם שימוש פומבי. ההדגשה של טעויות כתיב שנפלו במסרונים של פלג רק מוסיפה לעלבון (יש לציין שבמכתב לא מצוטטים כלל המסרונים ששלח דובר המשרד אל כתב חדשות 2). במערכת חברת החדשות של ערוץ 2 רואים בכך מעשה שנועד בראש ובראשונה להשפיל את פלג.

כפי שאפשר להבין מאחד המסרונים שמצוטטים במכתב, הקשר בין כתב המשפט של ערוץ 2 לדובר משרד המשפטים עבר לבסיס של התכתבות בלבד כבר בסוף החודש שעבר. בעקבות שיגור המכתב מהפרקליטות יש להניח כי היחסים בין הכתב לדובר התערערו עוד יותר. גם אם במשרד המשפטים ממשיכים לשתף פעולה באופן פורמלי עם פלג, יש להניח כי במקרים מסוימים תינתן עדיפות למתחריו. אם יימשך מצב שכזה לאורך זמן, עלול להתערער גם הגיבוי שמעניקה חברת החדשות של ערוץ 2 לפלג.

בימים אלה עמלים בחברת החדשות על ניסוח מכתב תגובה שיענה באופן מפורט לטענות הפרקליטות. בינתיים נמסרה מחברת החדשות של ערוץ 2 התגובה הבאה: "אנו שוללים מכל וכל את הטענות אשר הועלו במכתב ההשמצות של הפרקליט. מבירור יסודי שערכנו עולה כי כתבנו פעל ללא דופי. למען הסר ספק, אנו עדיין עומדים מאחורי העובדות שפירסמנו בחדשות ערוץ 2 במקרים המפורטים. גיא פלג הוא מהעיתונאים הבכירים, המקצועיים והאמינים הפועלים כאן, והוא לבטח כתב המשפט הטוב בישראל. אנו מתקוממים על הסגנון המשתלח של אדם אשר איננו מכירים, אולם נראה כי אינו בקיא בעובדות הבסיסיות ביותר. מיותר לציין שהוא, או איש מטעמו, לא טרח לברר איתנו את טענותיו בטרם הפיץ אותן לכל דיכפין. חדשות ערוץ 2 לא ייכנעו לניסיון השקוף להלך אימים על מי שמפרסם ביקורת לגיטימית ומוצדקת. אנו מתחייבים כי גם בעתיד, אם יהיה צורך בכך, לא נהסס לבקר – במקצועיות ותוך גילוי אחריות – את פרקליטות המדינה".

לקריאת המסמך המלא (קובץ TIF)