מחקר של קינגס קולג' בלונדון מצא כי סיקור סוגיית ההגירה בעיתונות הבריטית בהקשר של יציאה מהאיחוד-האירופי נטה באופן מכריע לטובת התומכים ביציאה, שאכן ניצחו במשאל העם.

לפי המחקר, במהלך עשרת השבועות שלפני ההצבעה התפרסמו 99 שערים העוסקים בסוגיות של הגירה, וש-79 מתוכם התפרסמו בעיתונים התומכים ביציאה. רוב הסיקור השלילי הגיע משלושה פרסומים מקוונים: ה"מייל", ה"סאן" וה"אקספרס", מדווח ה"גרדיאן". המחקר בדק יותר מ-15 אלף מאמרים וכתבות שהתפרסמו ב-20 עיתונים ארציים. הנושאים המרכזיים בדיון הציבורי שניהלה העיתונות סביב סוגיית היציאה מהאיחוד היו הגירה וכלכלה.

העיסוק בהגירה קפץ פי שלושה, יותר מכל נושא פוליטי אחר. המאמר קובע לסיכום כי ההאשמות ההדדיות בחוסר הוגנות מצד תומכי היציאה באיחוד והמתנגדים לה, והאופן שבו התקשורת הדהדה והעצימה האשמות כאלו, הביא לירידה באמון הציבור במערכת הפוליטית.

*   *   *

לעיון במחקר

להורדת הקובץ (PDF, 6.89MB)