בתחילת החודש דיווחנו כי במשרד ראש הממשלה טוענים ששתי תגובות משמיצות שהועברו ל"הארץ" ול"עובדה" בעקבות כתבות שפורסמו על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לא יצאו מאגף התקשורת של המשרד. מידע זה נמסר בתשובה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה (ויו"ר עמותת "העין השביעית").

כעת ניתן להוסיף ולדווח כי שתי התגובות המשמיצות, הן לטענת משרד ראש הממשלה והן לטענת היועץ לשעבר של נתניהו רן ברץ, לא יצאו כלל מהמשרד, לא מאגף התקשורת שלו ולא מכל אגף אחר.

לפני חודשים אחדים פורסמו שתי כתבות תחקיר על נתניהו, האחת ב"הארץ" והשנייה ב"עובדה" של ערוץ 2. לשתי הכתבות נלוו תגובות שכללו מידע משמיץ והתקפות אישיות, ללא שום קשר לנושאים שבהם עסקו הכתבות. בעקבות בקשת חופש מידע שהגישה עמותת הצלחה מסרה לפני שבועות אחדים ענת רביבו, הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה, כי שתי התגובות המשמיצות "לא יצאו מטעם אגף התקשורת של המשרד".

תגובה זו של משרד ראש הממשלה עדיין הותירה מקום לספק, שכן במערכת "עובדה" טענו כי התגובה שקיבלו נכתבה במסמך Word שנוצר על-ידי רן ברץ. בתקופה שבה נוסחו התגובות היה ברץ יועץ בכיר לענייני הסברה במשרד ראש הממשלה, ולא עבד באגף התקשורת של המשרד. למרות הפרסומים כי ברץ כבר אינו מחזיק במשרה, ברץ מסר כי הוא "הודיע על רצונו לפרוש אבל זה עדיין לא קרה".

כעת, בעקבות פנייה חוזרת של עו"ד מן למשרד ראש הממשלה, מבהירים שם כי שתי התגובות, הן זו שהועברה ל"הארץ" והן זו שהועברה ול"עובדה", "לא יצאו מטעם משרד ראש הממשלה". ברץ, בתשובה לשאלת "העין השביעית", מחרה מחזיק אחר גרסה זו. לדבריו, התגובה שנמסרה ל"עובדה" אכן לא יצאה ממשרד ראש הממשלה. ברץ טוען כי גם אם המסמך עם התגובה, שהגיע ל"עובדה", מראה כי נוצר על מחשב הרשום על שמו, אין בכך כדי להעיד על זהות מנסח התגובה. "מישהו יכול לקחת מסמך שכתבתי ולכתוב עליו תגובה", הסביר היועץ לשעבר של נתניהו, והוסיף, ביחס לשתי התגובות, כי "שום משאב מדינה לא היה שותף".

משמעות ההצהרות הללו, של משרד ראש הממשלה ושל ברץ עצמו, היא כי אף ששתי הכתבות עסקו בתפקודו כראש ממשלה ובנעשה בלשכתו, ואף שלראש הממשלה עומד מערך מיומן של דוברים, בחר נתניהו לעקוף את הדוברות הרשמית ולעשות שימוש במערך דוברתי מקביל, פרטי, כדי להשתלח בעיתונאים ובכלי התקשורת שפרסמו את התחקירים על אודותיו.

עדכון: מיד עם פרסום הידיעה יצר ברץ קשר עם "העין השביעית" על מנת להבהיר כי לא התכוון לטעון שלא הוא כתב את התגובה, אלא רק להתחמק ממתן תשובה ברורה בעניין. לדבריו, "מה שהיית צריך להבין זה שאני לא מאשר ולא מכחיש".