עיריית אילת התחייבה לשלם למעלה ממאה אלף שקל לקבוצת "ידיעות אחרונות" עבור גישה למיזם yschool במהלך 2016. yschool הוא פורטל שיעורים מקוונים מסחרי הנמצא בשליטת משפחת מוזס. סכום זה מצטרף ל-5 מיליון שקל שתקבל הקבוצה מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל בראשות השר אריה דרעי, ו-165 אלף שקל מעיריית אשדוד.

המידע על ההתקשרות של קבוצת "ידיעות אחרונות" עם עיריית אילת נחשף בעקבות בקשת חופש מידע שהגישה עמותת "הצלחה" בשיתוף עם "העין השביעית". במענה לפנייה מסרה העירייה חוזה שנחתם בין הצדדים בחודש ספטמבר 2015, ובו פירוט של עלות ותנאי ההתקשרות ביניהם.

מהחוזה עולה כי העירייה התחייבה לרכוש עד אלף "מינויי פרימיום" לתלמידי כיתות י"א-י"ב במחיר שנתי של 100 שקל למינוי. בסך הכל הקציבה העירייה להתקשרות סכום גג של 117 אלף שקל (כולל מע"מ). עלות המינוי השנתי שרכשה עיריית אילת נמוכה מאוד בהשוואה לעלות שנדרש לשלם גולש מן השורה (249 שקל), אך כפולה מזו ששילם משרדו של דרעי – 50 שקל לתלמיד בלבד, כחמישית ממחיר המחירון.

מהחוזה שנחתם בין yschool לעיריית אילת עולה כי בתמורה לרכישת המינויים לתלמידי הכיתות העליונות הסכימו בפורטל להעניק גישה חופשית למערכת השיעורים המקוונים לתלמידי כיתות ז'-י', במתכונת שהוגדרה כ"פיילוט". נוסף לכך התחייבה חברת yschool להפיק קורס ללימודי תיאוריה שיינתן בחינם לכלל התלמידים האילתים הרשומים במערכת, וזאת כדי לעודד את השימוש בה.

פרטי הנרשמים, נכתב בחוזה, יישמרו במאגר מידע שמנהלת חברת yschool ו"יישארו בבעלותה המלאה והבלעדית מבלי שהעירייה תוכל להשתמש בהם, אלא באישור מראש ובכתב". הממונה על חופש המידע בעירייה, מגי שיש, מסרה לעמותת "הצלחה" כי ההתקשרות התקיימה ללא עריכת מכרז, וכי לקראת סוף 2016 – עם סיומה – הוחלט שלא להאריכה.

"חשיפת ההסכם בין עיריית אילת לחברת yschool מקבוצת 'ידיעות אחרונות' מאפשרת הבנה טובה יותר של מערך ההסכמים של גופים ציבוריים עם גופים פרטיים שעיסוקם בתקשורת ומידע", אומר עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של "הצלחה" ויו"ר הוועד המנהל של עמותת "העין השביעית", שהגיש את בקשת חופש המידע.

"חשיפה של מידע מסוג זה", הוא מוסיף, "גם נותנת מושג עדכני וטוב יותר על האפיקים שאליהם בוחרת קבוצת 'ידיעות אחרונות' להתפתח לנוכח מצבה של הליבה העסקית שבה התמקדה הקבוצה לאורך שנותיה – ומאפשרת הבנה טובה יותר של מערך האינטרסים והקשרים העסקיים של הקבוצה, שלמדנו לא פעם שיש להם קשר לצד המערכתי ולסיקור גורמים שונים".

* * *

לעיון בחוזה שנחתם בין עיריית אילת לחברת yschool

להורדת הקובץ (PDF, 866KB)