בערבו של היום שבו הוכרז כי פרופ' עדה יונת זכתה בפרס נובל לכימיה, התראיינה כלת הפרס אצל מיקי חיימוביץ' במהדורת החדשות של ערוץ 10. למחרת היום, כפי שכתב רז שכניק בעיתון "ידיעות אחרונות", שודרו מחדש תשובות שנתנה יונת לחיימוביץ' בתוכנית הבוקר של הערוץ, אלא שבשידור זה הן הוצמדו לשאלות של מנחי התוכנית, חיים אתגר וסיוון כהן. למעשה מערכת התוכנית "על הבוקר" של ערוץ 10 הציגה מצג שווא, כאילו רואיינה כלת פרס נובל לתוכניתם, כפי שניתן להיווכח מסרטון הווידיאו לעיל, שהכין שחר גולן. בפועל, ובניגוד לרושם שעלה מתוכנית הבוקר, לא היה כל דו-שיח בין מנחי התוכנית לפרופ' יונת.

ממידע שהגיע לידי "העין השביעית" מגורמים המעורים בנושא עולה כי רק הפרת סיכום בין מערכת תוכנית הבוקר של ערוץ 10 ובין מערכת מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ חשפה את הנוהג לשדר מצג שווא של ראיון, נוהג שבשנים האחרונות הולך ונעשה מקובל בכמה מתוכניות האקטואליה הטלוויזיוניות.

ערב קודם לשידור תוכנית הבוקר נשאלה יונת, מרואיינת מבוקשת ביותר, שאלות רבות על-ידי חיימוביץ' מתוך כוונה שכמה מהתשובות תשודרנה בתוכנית הבוקר של הערוץ. נוסף לכך התבקשה יונת להקליט ברכת שלום קצרה למנחי תוכנית הבוקר. על-פי הסיכום המקורי, מהדורת החדשות המרכזית אמורה היתה לעשות שימוש בכמה מתשובותיה של יונת, ואילו תוכנית הבוקר קיבלה את הרשות לעשות שימוש בחומרים שלא שודרו במהדורת החדשות המרכזית. ברכת השלום למנחי תוכנית הבוקר, שאמנם שולבה בסופו של דבר בשידור, נועדה לטעת בקרב הצופים את הרושם כאילו יונת משוחחת עם מנחי תוכנית הבוקר.

הסיכום בין מערכת תוכנית הבוקר למערכת המהדורה המרכזית הופר, בין אם מתוך טעות תמימה ובין אם משום שבמערכת תוכנית הבוקר היו מעוניינים לשדר את החומרים המעניינים יותר לטעמם, גם אם אלה שודרו יום קודם לכן במהדורה המרכזית. רק בשל כך נחשפה העובדה כי בין מנחי תוכנית הבוקר למרואיינת לא התקיים ראיון כלל וכלל.

חיים אתגר וסיוון כהן באולפן תוכנית הבוקר של ערוץ 10 (צילום מסך: ערוץ 10)

חיים אתגר וסיוון כהן באולפן תוכנית הבוקר של ערוץ 10 (צילום מסך: ערוץ 10)

יש להדגיש כי הקלטת ברכת השלום של יונת למנחי תוכנית הבוקר מעידה כי הכוונה בערוץ 10 היתה מלכתחילה להציג בפני הצופים מצג שווא של ראיון בין כלת פרס נובל למנחי תוכנית הבוקר.

מקרה שבו מראיינת של תוכנית אחת מחלצת תשובות גם עבור תוכנית אחרת אינו שכיח, והתרחש הפעם, ככל הנראה, בשל הביקוש הרב לראיונות עם כלת פרס נובל. לעומת זאת, מצג שווא של דו-שיח בין מראיין למרואיין באותה תוכנית נפוץ, כך עולה מעדותו של גורם בערוץ 10. לפי אותו גורם, פעמים רבות לא המראיין המופיע על מסך הטלוויזיה הוא שמפנה את השאלות למרואיין שצולם מראש ומוצג בשידור לצדו, אלא תחקירנית, מפיקה או חבר אחר במערכת התוכנית.

מעבר לעובדה שנוהג זה פותח פתח לעיוות דברי המרואיין והוצאתם מהקשרם, מצב שבו טפלול הצופים נעשה שגרתי מזמין הונאות כגון זו שאירעה במקרה זה, כאשר במקום שילוב חומר גלם שצולם מראש עבור התוכנית, משולב חומר גלם שצולם במסגרת תוכנית אחרת.

בתגובה לפניית "העין השביעית" בחרו נחושתן אוקון ומור סופר, המפיק הראשי והעורכת הראשית של "על הבוקר", להפנות את השאלות לדוברות ערוץ 10. מדוברות הערוץ נמסרה התגובה הבאה: "מדובר בכשל חמור ובעבירה אתית, שבוצעה בתוכנית הבוקר, והאחראים לכך ננזפו. אנחנו מתנצלים בפני הצופים".

טרם נמסרה תגובת פרופ' עדה יונת.