בית-משפט המחוזי בבאר-שבע החליט להפחית מהסכום שבו חויב המקומון "ערב ערב באילת" לפצות את מנהלת האגף לחינוך יסודי בעירייה. בתחילת השנה פסק בית-משפט השלום באילת כי על המקומון לפצות את המנהלת, מירי קופיטו, בכ-80 אלף שקל בגין הוצאת דיבה (50 אלף בגין נזק לא ממוני ועוד 30 אלף בגין עוגמת הנפש שנגרמה לה), וכן לשלם לה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין בסך 30 אלף שקל.

בפסק-דינו של השלום נמצא כי כתבה שהופיעה בעיתון, ולפיה קופיטו "פעלה על מנת להוציא את בנה" לטיול שנתי בשם "מסע ישראלי", לא התבססה על האמת, ופורסמה בלא שבוצעה קודם לכן עבודה עיתונאית ראויה. "המדובר בעיתונאות לא אחראית", נפסק.

שני הצדדים ערערו על פסק-הדין של השלום. קופיטו טענה, באמצעות עורכי-הדין צבי גלמן ודפנה אזולאי-רגב, כי סכום הפיצוי שהוענק לה היה נמוך מדי, ודרשה שיעמוד על 200 אלף שקל. בנוסף דרשה להגדיל את הוצאות המשפט ל-90 אלף שקל לפחות ולחייב את מערכת "ערב ערב באילת" להסיר את הכתבה מאתר האינטרנט.

גם בעיתון הגישו ערעור, באמצעות עורכת-הדין טל ליבליך. ערעורם, כותב השופט אריאל ואגו מבית המשפט המחוזי בבאר-שבע, "משתרע כמעט על כל תג ואות ממה שנפסק בבימ"ש השלום". בעיתון טענו כי לא הוציאו לשון הרע על קופיטו, וכי הפרסום חוסה תחת ההגנות שבחוק איסור לשון הרע ובראש ובראשונה הגנת אמת בפרסום. בנוסף דרשו להפחית את סכום הפיצוי שנפסק בטענה ל"כפל פיצוי".

בית-המשפט המחוזי החליט לדחות את ערעורה של קופיטו ולקבל חלקית את ערעור העיתון, בכל הנוגע לגובה הפיצוי.

כתבה במקומון "ערב ערב באילת", 1.12.2011

כתבה במקומון "ערב ערב באילת", 1.12.2011

בפסק דינו מבהיר השופט ואגו כי לא יתערב בקביעות העובדתיות של בית-משפט השלום, שם נעשתה, לדבריו "מלאכה סדורה ויסודית, של ניתוח העדויות והערכתן, תוך מתן משקל מתאים לכל ראייה, וכאשר הדברים מפורטים ומנומקים היטב". עם זאת, בית-המשפט המחוזי קיבל את עמדת העיתון בנוגע לגובה הפיצוי וקבע כי הערכאה התחתונה יצרה "כפל פיצוי" בפסיקת נזק לא ממוני לצד פיצוי ללא הוכחת הנזק. כפל פיצוי זה הינו שגגה, קבע המחוזי, ועל כן יש לבטל את הפיצוי בגין נזק לא ממוני בסך 30 אלף שקל.

מנגד, בית-המשפט המחוזי דחה את הדרישה של קופיטו להעלות את סכום הפיצויים. "בסופו של יום", נכתב בפסק הדין, "אין מדובר בהשמצות או בדברי בלע במדרג גבוה ופוגעני במיוחד, ביחס לאופיין וחומרתן של התבטאויות העולות כדי לשון הרע, והמתפרסמות, למרבה הצער, חדשות לבקרים, ואף הפכו למאפיין, לא חיובי, של השיח הציבורי והתקשורתי, הנוהג במקומותינו". עם זאת נעתר השופט לדרישתה של קופיטו לחייב את העיתון להסיר את הכתבה מאתר "ערב ערב באילת". כמו כן הטיל בית-המשפט על קופיטו הוצאות "בסכום מידתי ומתון", כלשונו, של 5,000 שקל.

במקומון "ערב ערב באילת" הודיעו כי יגישו ערעור לעליון.

62945-03-16
37655-03-16

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 800KB)