מנכ"ל ערוץ 10 יוסי ורשבסקי, האשים את היו"ר הקודם של חברת החדשות של הערוץ, יורם שכטר, בהתנהלות פסולה – אך מסרב לפרט מה עומד מאחורי ההאשמות, שאותן השמיע לאחרונה בישיבה של מועצת הרשות השנייה. שכטר עצמו מכחיש את הדברים, וכך גם חברים בדירקטוריון חברת החדשות. ברשות השנייה מכחישים את טענתו של ורשבסקי כי הגיש תלונה בעניין.

הדיון שבו אמר ורשבסקי את הדברים התקיים ב-27 ביוני. הסוגיה שעל הפרק היתה המחלוקת על תוכן ההתבטאויות שיוחסו לרמי סדן, לוביסט שבעבר עבד עם בני הזוג בנימין ושרה נתניהו, שמונה לאחרונה לתפקיד יו"ר חברת החדשות. המנכ"ל ורשבסקי הוא המתנגד הבולט ביותר למינויו של סדן, ופעל לביטול המינוי השנוי במחלוקת.

אנשי הרשות השנייה, המפקחים על פעילות הערוץ, תחקרו את חברי דירקטוריון חברת החדשות על התקרית. כחלק מהבירור, שכלל גם דיון בישיבת המועצה, החלו נציגי הרשות לתשאל גם את ורשבסקי. בשלב מסוים, במקום להשיב על שאלה שהופנתה אליו, בחר ורשבסקי להסיט את הדיון לתפקודו של היו"ר הקודם, יורם שכטר.

"כבר היה לנו יו"ר כזה, עם עסקאות בעלי עניין וכן הלאה", אמר ורשבסקי על שכטר, וטען כי מדובר ב"דברים איומים שקרו". לטענתו, כמנכ"ל אף טרח להתלונן על "כל מיני עסקאות בעלי עניין שהאיש ההוא הציע לחדשות 10" – אך הרשות השנייה נמנעה מלטפל בתלונה. לאחר הישיבה, בעת עריכת הפרוטוקול, הוחלט להשחיר את הציטוטים העוסקים בהאשמותיו של ורשבסקי.

עו"ד הילה שמיר, היועצת המשפטית של הרשות השנייה, השיבה לוורשבסקי כי לא מדובר בעסקאות – אלא בנסיונות לקדם עסקאות, שכלל לא יצאו לפועל. בעקבות הערת היועצת המשפטית הבהיר ורשבסקי כי אכן מדובר בהצעות בלבד, ולא בעסקאות של ממש.

בשיחה עם "העין השביעית" סירב ורשבסקי לפרט על אילו הצעות הוא מדבר. "זה היה בישיבה סגורה, ואני לא רוצה להתייחס לזה", אמר, "אני לא רוצה לפתוח פרשות ישנות".

שכטר, יש לציין, דוחה את הטענות מכל וכל, ובשיחה עם "העין השביעית" הדגיש שאין לו מושג על אילו עסקאות דיבר ורשבסקי. גם שני חברי דירקטוריון אחרים שכיהנו בתקופת שכטר מסרו כי לא ידוע להם על "עסקאות בעלי עניין" שניסה לקדם שכטר, ולא על עסקאות כלשהן שניתן להגדירן "בעייתיות" במובן כלשהו. מהרשות השנייה נמסר ל"העין השביעית" כי חרף טענתו של ורשבסקי – הוא כלל לא הגיש תלונה בנושא.

יו"ר מועצת הרשות השנייה, אווה מדז'יבוז', הצהירה בישיבה כי אין לה מושג מה עומד מאחורי האשמותיו של ורשבסקי (שכטר פרש מדירקטוריון חדשות 10 בספטמבר 2014, כחודש לפני שמונתה מדז'יבוז' לתפקידה הנוכחי). "רגע, רגע, רק בשביל הפרוטוקול, אין לי מושג על מה אתם מדברים, מדובר במשהו קודם?", אמרה מדז'יבוז' בישיבה. על כך השיב ורשבסקי: "לא, לא, גם למועצה הנוכחית".

בפנייה ליועצת המשפטית הוסיף ורשבסקי: "הילה בואי לא ניתמם, בואי לא ניתמם. כמה פעמים דיברתי איתך על היו"ר הקודם של חדשות 10?". הילה שמיר, בתגובה, ביקשה מוורשבסקי להפסיק "לגרור את הדיון", והעירה: "יש לי הרבה מה להגיד עליו, וזה לא המקום".

האם, כפי שטוען ורשבסקי, אירעה התערבות פסולה וחמורה בהתנהלות העסקית של חברת החדשות של ערוץ 10? בעקבות חילופי הדברים בישיבת המועצה פנה לרשות השנייה עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה ויו"ר "העין השביעית", ודרש מהגוף הרגולטורי לחשוף מה עומד מאחורי הטענות. "מעיון בחלקי דברים אלו עולה חשש של ממש שלפיו בתקופת כהונת יו"ר הדירקטוריון הקודם של חברת חדשות 10 אירעו אירועים שונים הלוקים באי-תקינות משמעותית במקרה הטוב, ובעלי משמעות רגולטורית, מינהלית וייתכן שאף פלילית לא מבוטלת", כתב מן במכתב ששלח ליועצת המשפטית שמיר וליו"ר המועצה מדז'יבוז'.

"אמירות מפורשות של ורשבסקי בדבר הצעות שונות שניתנו לו בתפקידו על-ידי יו"ר הדירקטוריון מצריכות בחינה, התייחסות ודיווח לציבור – בהיותם עניינים בעלי עניין וחשיבות ציבורית רבים", הוסיף.

ואולם, מהרשות השנייה נמסר כי בניגוד לטענה של ורשבסקי – לרשות כלל לא הוגשה תלונה על התנהלותו של שכטר, ולאנשיה לא ברור על מה מבוססות האשמותיו של מנכ"ל ערוץ 10. "עסקת בעל עניין היא עסקה חריגה, אשר על-פי רוב נדרשת לאישור הדירקטוריון, ולעתים אף האסיפה הכללית של החברה", נמסר מהרשות בתגובה לפניית "העין השביעית". "נושא זה אף מוסדר בתקנון חדשות 10 ואמור להיות מפוקח על-ידי חברת החדשות ויועציה המשפטיים באופן שוטף. כזכור, הרשות השנייה אינה מעורבת בענייניו השוטפים של דירקטוריון חברות החדשות.

"על-פי בדיקתנו, לא הוגשה לרשות השנייה או לנושאי תפקידים בה כל תלונה על-ידי מר ורשבסקי או כל גורם אחר בחדשות 10 בעניין כלשהו הנוגע לעסקאות מסוג זה ולאופן הטיפול בהן. מכאן, שהרשות כלל לא נדרשה לנושא זה בשנים האחרונות ויש להפנות את השאלות לדירקטוריון החברה".

אם לא הוגשה תלונה לרשות השנייה, ואם ברשות השנייה לא יודעים על מה דיבר ורשבסקי, למה התכוונה היועצת המשפטית שמיר כשאמרה "יש לי הרבה מה להגיד עליו, וזה לא המקום"? "הרשות השנייה הביעה בשעתו, באופן פומבי, את אכזבתה מהתפטרותם הפתאומית של הדירקטורים שמונו על-ידה בחודש ספטמבר 2014, ולכך התכוונה היועצת המשפטית בתגובתה בעניין זה", נמסר מטעמה של שמיר, שכיוונה להתפטרותם של שכטר ושל הדירקטורים האחרים מטעם הציבור בתאריך שנקבה.

שכטר: מעולם לא פעלתי עבור בעל עניין, אפילו לא פנו אלי

יורם שכטר, בתגובה לפניית "העין השביעית", מכחיש גם הוא באופן גורף את האשמותיו של ורשבסקי. "כל הדברים שנאמרו, אין להם אחיזה במציאות ושום קשר למציאות – ואני כמובן אעשה מה שאני צריך לעשות בעניין", מסר. "לא רק שמעולם לא פעלתי עבור בעל עניין, גם מעולם לא פנה אלי בעל עניין כלשהו בנושא ערוץ 10 בכל צורה שהיא – לא מבחינה תוכנית ולא מבחינה עסקית. כל מי שאומר דבר כזה אינו דובר אמת. כל פעילויותיהם של נציגי הציבור בחדשות 10 בתקופה שבה כיהנתי כיושב-ראש, ללא יוצא מהכלל, היו אך ורק למען הערוץ במסגרת התפקיד שהוטל עלינו".

* * *

הקטעים שהושחרו בפרוטוקול ישיבת מועצת הרשות השנייה בעניין המינוי השנוי במחלוקת של רמי סדן (הנוגעים בדבר מכחישים את טענותיו של ורשבסקי)

מנכ"ל ערוץ 10 יוסי ורשבסקי: "כבר היה לנו יו"ר כזה, עם עסקאות בעלי עניין וכן הלאה, וחיינו איתו עם היו"ר הקודם, חיינו איתו. באתי, התלוננתי, מה זה עזר הילה [שמיר, היועצת המשפטית של הרשות השנייה, הגוף המפקח על ערוץ 10]? את יודעת, הרי הלא גם לך התלוננתי על כל מיני עסקאות בעלי עניין שהאיש ההוא הציע לחדשות 10 וכל מיני דברים כאלה. אז עכשיו, מה שאיתן [זינגר, חבר דירקטוריון חברת החדשות של ערוץ 10] אמר בדברים שלו, אני גם הזדעזעתי, זה כבר מהלך העסקים הרגיל, לא טיפלתם בזה, לא טיפלתם בזה. אז אמרתי בטח מותר שיהיה עסקאות בעלי עניין, אבל גזענות עוד לא טופלה".

יו"ר הרשות השנייה, אווה מדז'יבוז': "רגע, רגע, רק בשביל הפרוטוקול, אין לי מושג על מה אתם מדברים, מדובר במשהו קודם?".

יוסי ורשבסקי: "לא, לא, גם למועצה הנוכחית. מה שאיתן [זינגר] אמר".

הילה שמיר: "קרו עסקאות בעלי עניין?".

אווה מדז'יבוז': "איזה עסקאות בעלי עניין?".

הילה שמיר: "קרו עסקאות בעלי עניין?".

יוסי ורשבסקי: "לא קרו, הוא הציע".

הילה שמיר: "יפה. אז בואו, הוא הציע, הציע ולא קרו".

יוסי ורשבסקי: "הוא הציע, אני לא אמרתי שקרו. אני אמרתי שקרו? אני אמרתי שהוא הציע".

[...]

יוסי ורשבסקי: "הילה, הילה בואי לא ניתמם, בואי לא ניתמם. כמה פעמים דיברתי איתך על היו"ר הקודם של חדשות 10".

הילה שמיר: "יוסי, אל תנסה לגרור את הדיון".

יוסי ורשבסקי: "אני לא גורר".

הילה שמיר: "יש לי הרבה מה להגיד עליו וזה לא המקום".

יוסי ורשבסקי: "רגע, אבל הדברים באו ודווחו הילה, הם דווחו, אז מה? מה זה עזר? דברים איומים שקרו".

הילה שמיר: "דברים איומים שקרו? קודם אמרת שלא קרו. עזוב, בוא נשים  את זה בצד".