"גלובס", 21.1.16

"גלובס", 21.1.16

• תודה, ניר הירשמן