"אולפן שישי", 16.1.2016

"אולפן שישי", 16.1.2016

• תודה, שחר אמאנו