צו ביניים שהוציא בית-הדין להגבלים עסקיים בראשית יולי קובע כי "ידיעות אחרונות" לא יתנה את אספקת העיתון, או את אופן אספקתו, לנקודות מכירה כלשהן בהתחייבות לרכוש עיתונים מקבוצת "ידיעות אחרונות" בלבד.

הצו ניתן על בסיס הסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים, ד"ר יורם טורבוביץ, לבין "ידיעות אחרונות", לאחר שטורבוביץ דרש להוציא צווים שימנעו מן העיתון הגדול במדינה – שהוכרז כמונופול באספקת עיתון יומי בשפה העברית – לעשות מעשים העלולים להביא להנצחת כוחו המונופוליסטי בדרכים בלתי הוגנות.

המאבק המשפטי שניהל טורבוביץ חשף כמה מהשיטות שבהן מתנהלת התחרות על מכירת עיתונים בדוכנים ובחנויות. בין היתר התגלה ש"ידיעות אחרונות" דורש מבעלי דוכנים להציג את העיתון ולעומת זאת להסתיר את "מעריב", באופן שרק מי שיבקש אותו במפורש יוכל לקבלו. על-פי הצו, ישלח "ידיעות אחרונות" חוזר לכל נקודות המכירה, ובו ייקבע בין היתר: "על נציגי 'ידיעות אחרונות' באזורך נאסר להפסיק לספק לך 'ידיעות אחרונות', 'לאשה', 'פנאי פלוס' או 'ראש אחד' אם אתה מוכר או משתתף במבצעי מכירות של 'מעריב', 'הארץ', 'ג'רוזלם פוסט' או כל עיתון אחר... אם אתה קונה מ'ידיעות אחרונות' ביום חול שבעה עיתונים או יותר, ועומד בתנאי התשלום המקובלים, 'ידיעות אחרונות' חייב לספק לך את עיתוניו".

צו הביניים קובע כי אחת לרבעון יהיה רשאי "ידיעות אחרונות" לפנות לממונה על ההגבלים העסקיים בבקשה לשקול את תחולת הצו על נקודות מכירה מסוימות, והממונה יהיה רשאי להתיר ל"ידיעות אחרונות" שלא לספק את העיתון לנקודות מסוימות.

גיליון 4, יולי 1996