עיתון "ידיעות אחרונות", וכלי תקשורת אחרים, נמנעו מלפרסם כי דרגים בכירים במערכת הביטחון התנגדו לפעילות צבאית לבלימת משט הספינות שיועד לרצועת עזה. כך חשף עיתונאי "ידיעות אחרונות" סבר פלוצקר במהלך דיון שנערך הבוקר בכנס של לשכת עורכי-הדין בישראל.

פלוצקר אמר את הדברים בתגובה לנאום שנשא היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, שמתח ביקורת על התנהלות התקשורת. וינשטיין גינה פרסומים של תמלילי חקירה ותיעוד מעצרים משטרתיים, והכריז כי יפעל לתיקוני חקיקה שימנעו הפקרות תקשורתית.

"חופש העיתונות בחברה חופשית ודמוקרטית הוא ערך נעלה", אמר וינשטיין. "אני מכבד אותו ומכיר בחשיבותו. אומר לכם יותר מכך: לא ארצה להיות יועץ משפטי לממשלה במדינה שחופש העיתונות איננו מכובד ואיננו זוכה לבכורה. קשה לתאר מדינה דמוקרטית בלא עיתונות חופשית ואחראית, כך בלשונו של הנשיא ברק. ועדיין, לדידי, יש הבדל בין חופש העיתונות להפקרות עיתונאית, ולא זה כהרי זה. הראשון ראוי לכבוד. השני – לא ולא", אמר וינשטיין.

"קוממו אותי מאוד דבריו של היועץ המשפטי לממשלה, שהכניס את ההבחנה בין עיתונות אחראית להפקרות עיתונאית", אמר פלוצקר כשניתנה לו זכות הדיבור. "אני מאוד מפחד ממשטרים שבהם אומרים לי שיש דמוקרטיה וחופש עיתונות, אבל אל לה לעיתונות להיות מופקרת. מה זה בדיוק עיתונות מופקרת? סליחה, מי יקבע מהי עיתונות מופקרת?

"היו בלא מעט עיתונים במדינת ישראל, היה לנו מידע מוקדם על כך שיש גורמים בתוך מערכת הביטחון, גורמים מאוד חזקים ומאוד משמעותיים שמתנגדים להפעלת צבא כדי למנוע את המשט לתוך מדינת ישראל. זה לא פורסם בעיתונים. אם זה היה מתפרסם, האם העיתונות שהיתה מפרסמת זאת היתה מופקרת, או שהיה דיון רציני בנושא ואולי אי אלו שגיאות שנעשו היו נמנעות? אני לא רוצה לענות על השאלה הזאת. אני שוב אומר – ההבחנה בין עיתונות אחראית לעיתונות מופקרת היא בעיני הבחנה מאוד-מאוד בעייתית במשטר דמוקרטי".

קישור להקלטת וידיאו של הדברים>>

 עדכון, 1.6: סבר פלוצקר מבקש להבהיר כי בדבריו אתמול עשה שימוש בדוגמה היפותטית בלבד, וכי אינו יודע על הסתרת עמדות בכירים במערכת הביטחון בעיתון "ידיעות אחרונות" או בעיתונים אחרים.