עיריית ביתר-עילית דורשת מרשות השידור התנצלות ומאיימת בהגשת תביעה בגין תחקיר של כתב החינוך איתם לחובר ששודר לאחרונה בערוץ 1. כתבת התחקיר של לחובר, העוסקת במערכת החינוך בעיר, שודרה לפני כחודש במסגרת מהדורת "מבט". לפי הכתבה, מבנים שנועדו לשמש בתי-ספר בהתנחלות הושכרו בחלקם לצורכי מסחר, וכמה מהתלמידים נאלצים ללמוד בקרוואנים ללא חשמל או לנסוע ללימודים מחוץ לעיר.

"במקום תחקיר עיתונאי אמיתי המחויב לעובדות כהווייתן", כתב השבוע בא-כוחה של העירייה ארז צ'צ'קס לעורך הראשי של רשות השידור, יונה ויזנטל, ולמנהלת חטיבת החדשות אילה חסון, "[...] בחר מר איתם לחובר לערוך תחקיר מגמתי, רצוף סילופים".

עיקר מכתב ההתראה מוקדש לטענה כי לחובר בחר "לערוך מחדש את תגובת העירייה באופן מגמתי ומסלף, תוך השמטה במזיד של פרטים מהותיים הנוגעים לטענות שהועלו". כך, לדוגמה, בכתבה נטען שתלמידי החינוך המיוחד בביתר-עילית הוצאו ממבנה בנוי, ובהמשך הוקצה במבנה מקום לעמותת חינוך "שכל תלמידיה מגיעים מחוץ לעיר".

עו"ד צ'צ'קס מציין כי בתגובה שהעבירה העירייה ללחובר טרם הפרסום נכתב כי "רוב התלמידים במוסד הם תושבי העיר. אין ביכולת העירייה למנוע קבלת תלמידים מירושלים, בדיוק כפי שאין ביכולת עיריית ירושלים למנוע קבלת תלמידים מביתר".

ואולם, בתום שידור התחקיר, בעת הקראת התגובה של עיריית ביתר-עילית, השמיט לחובר את המשפט הראשון ואמר רק כי "אין ביכולת העירייה למנוע קבלת תלמידים מירושלים". "לא רק הקטע הרלבנטי נמחק", טוען עו"ד צ'צ'קס, "אלא גם הקטע הנותר קיבל משמעות שונה ‒ כביכול, העירייה מודה באשמה".

גם חלקים אחרים בתגובת העירייה הושמטו כליל ממהדורת "מבט" או סולפו, נטען במכתב. בתגובה שהועברה ללחובר נטען כי תלמידי החינוך המיוחד הוצאו מהמבנה הקבוע ועברו לקרוואנים משום שמשרד החינוך ייעד את המבנה מלכתחילה לשמש בית-ספר על-יסודי. פרט זה לא שודר.

"סגנון מגמתי זה של אי-אמירת אמת ומחיקת הקטע הרלבנטי בתגובה חוזר על עצמו גם בנושא החנויות הפועלות מחלל תחת מתחם בית-הספר", נכתב במכתב ההתראה. לטענת העירייה, לחובר קבע בכתבה כי חנויות מסחריות פועלות בתוך מבנה חינוכי שאמור היה להיות בית-ספר, "תוך מחיקת הקטע מתגובת העירייה המספר כי מדובר בחלל שאינו חלק מבית-הספר והכניסה אליו חיצונית לחלוטין".

"העולה מכל הנ"ל", מסכם עו"ד צ'צ'יק אחרי שהוא מפרט עוד כמה דוגמאות להשמטות מתגובת העירייה, "הינו מעשה מגמתי בוטה, המיועד לפגוע במזיד בעירייה, תוך רמיסת כל כללי האתיקה הבסיסיים – העיתונאיים והאזרחיים – והוצאת לשון הרע חמורה. להערכתנו, פעולות אלו נעשו ממניעים ו/או אינטרסים זרים. נוכח חומרת הדברים והניסיון הבוטה לפגוע בעירייה ובהנהלתה, ובפרט לנוכח שקרים שפורסמו ומבלי לפגוע בזכויות, אנו דורשים מיידית התנצלות מלאה של הכתב ורשות השידור, תיקון העוול שנגרם לנו – במהדורת 'מבט' וברשת ב', וזאת בנוסח שיתואם ויוסכם על-ידינו".

אם לא תשודר התנצלות שכזו, מובהר בסיום מכתב ההתראה, מתכוונת העירייה לנקוט אמצעים משפטיים.

רשות השידור: נתנו ביטוי הולם לתגובה

מדוברות רשות השידור נמסר בתגובה: "מערכת 'מבט' נתנה ביטוי הולם לתגובת עיריית ביתר-עילית לכל אחת מהטענות שעלו בכתבה". נוסף לכך נמסר מרשות השידור כי "בעקבות התחקיר, קיים משרד החינוך בדיקה של הדברים והורה על עצירת תקציב בסך של 3 מיליון שקלים לרשות המקומית".

עוד נטען בתגובת הרשות כי מנהל אגף א' אכיפה במשרד החינוך, דודי כהן, שלח מכתב לראש עיריית ביתר-עילית, הרב מאיר רובינשטיין, ובו כתב: "בכוונת משרד החינוך להקפיא לאלתר את הסכום של 2,973,000 שקלים מתוך ההרשאות שהוצאו לרשות בגין בניית מוסדות חינוך, וזאת עד להסדרה הנדרשת בכל הנוגע לפינוי חנות הקרמיקה, השבת חדרים שהוסבו למגורים לשימוש ככיתות לימוד והחזרת אולם השמחות לשמש כיתות לימוד".

לפי רשות השידור, "הפנייה התקיפה הזאת של משרד החינוך ישירות לראש עיריית ביתר-עילית מדברת בעד עצמה ומבהירה היטב את האופן החמור שבו רואה המשרד עצמו את השימוש שנעשה בעיר במוסדות חינוך. צפייה בתחקיר ובחינת הסנקציות החמורות שהטיל משרד החינוך על הרשות המקומית יבהירו כי הרשות המקומית מנסה לשווא להטיל דופי בערוץ הראשון ובכתב לענייני חינוך איתם לחובר, שבחן את הנושא לעומקו במשך שבועות ארוכים ומחזיק בתיעוד פנימי לכל טענה וטענה שעלתה בכתבה".