מירי רגב מונתה לתפקיד הצנזורית הראשית בתחילת 2004, לאחר מסלול צבאי שכלל שורה של תפקידים ביחידת דובר צה"ל. בין היתר הקימה את ענף תכנון וייזום בדובר צה"ל והיה גם סגנית הדובר. סמוך למינויה כצנזורית ראשית שירטט יפתח אלעזר את דיוקנה כאן ב"העין השביעית", וסיכם אותו במשפטים הבאים:

קשה לדעת איזו צנזורית תהיה. כמאמר המכתם הנושן: טיב הפודינג נמדד באכילתו. בכל זאת, ניתן לומר בבטחה שהיא תהיה הצנזורית 'הכי סלבריטאית' שהיתה עד כה; אפשר להמר שעם כניסתה לתפקיד היא תבטיח לעיתונאים להנהיג יתר פתיחות במערכת הביטחון, ותזכה בתמורה לסיקור אוהד בעיתונים הגדולים; מותר להניח שתנסה להשתמש בעמדת הכוח שניתנה בידה כמנוף לכיבוש יעדים נוספים. נותר לראות אם תצליח לנווט בין האינטרסים המנוגדים של מיטיביה בצבא ובתקשורת, או אם תיקלע להתנגשות רבת עוצמה, ותמצא עצמה נשחקת בין הפטיש לסדן".

רגב, כדרכה, נכנסה לתפקיד בתנופה. אחד הצעדים שנקטה היה הפצה מחודשת של רשימת הנושאים שכל חומר העוסק בהם חייב להיות מועבר לצנזורה. הרשימה המוקדמת הזו, שהוכנה בתיאום עם ועדת העורכים של העיתונים היומיים, הופצה לעיתונים אחת לכמה שנים. בנובמבר 1990, לדוגמה, היא נשלחה לעורכי כלי התקשורת על-ידי הצנזור הראשי דאז, תא"ל יצחק שני.

הפעם ביקשה רגב לייעל את המנהג, ולא הסתפקה בהעברת רשימה מודפסת שתתויק בוודאי בתיק כלשהו ותיעלם במהירות מעיני העורכים. תמצית הרשימה תומצתה על דף אחד, מעוצב, שחולק למערכות התקשורת כשהוא עטוף בניילון קשיח. המסמך המנוילן היה אמור, מן הסתם, להיות מונח על כל שולחן עבודה של עורך חדשות. הוא כלל גם מוטו צנזוריאלי: "הצנזורה – החופש להתבטא באחריות".

במכתב הלוואי כתבה רגב: "בהמשך לפגישותי עם עורכי כלי התקשורת, החלטתי לרענן את פורמט רשימת הנושאים המחויבת בהגשה לצנזורה טרם פרסומה. מצורף בזאת הפורמט החדש של רשימת הנושאים ככלי עזר קריא וידידותי".

"רשימת הנושאים המחייבת הגשה מוקדמת לצנזורה"

"רשימת הנושאים המחייבת הגשה מוקדמת לצנזורה";

רגב הדגישה כי הרשימה המנוילנת היא בבחינת כלי עזר הכולל ראשי פרקים בלבד והדגישה כי הרשימה המודפסת שצורפה למסמך היא המחייבת. בנושא הרגיש ביותר במדיניות הביטחון הישראלית נכתב בדף המעוצב רק "כל נושא הגרעין". ואילו ברשימה המודפסת נכתב: "ועדה לאנרגיה אטומית, מחקר ופוטנציאל גרעיני – כל הכרוך בנושאים אלה, כולל ארגון, תקציבים, מיקום מפעלים".

במכתב נכללה גם הבטחה: "בימים אלה בכוונתי לבחון את רשימת הנושאים המחויבת בהגשה לצנזורה, במטרה לבדוק אם ניתן לצמצם את הרשימה הנוכחית". ככל הידוע, לא חלו שינויים משמעותיים ברשימה. רשימת הנושאים נמצאת גם באינטרנט באתרים שונים, ובהם זה של לשכת העיתונות הממשלתית.