עלות שכרו של אבי משולם, עורך "מעריב" לשעבר, עמדה בשנת 2011 על מיליון ו-76 אלף שקל, כך עולה מהדו"ח השנתי שהגישה אתמול לבורסה חברת מעריב-החזקות בע"מ.

משולם מונה לתפקיד בתחילת דצמבר 2010 וסיים את תפקידו בסוף אוגוסט 2011. לפי הדו"ח, שכרו החודשי של משולם עמד על 58 אלף שקל, לא כולל הטבות כגון שימוש ברכב, טלפון נייד, טלפון נייח בביתו ועוד. נוסף לשכר בסך 608 אלף שקל עבור עבודתו קיבל משולם מ"מעריב" מענק בסך 468 אלף שקל.

מימין: ישראל גולדשטיין, טל רז ואבי משולם (צילומי יחצנות)

מימין: ישראל גולדשטיין, טל רז ואבי משולם (צילומי יחצנות)

לשם השוואה, עלות שכרו של יואב צור, העורך הקודם של "מעריב", עמדה בשנת 2010 על 873 אלף שקל, ועלות שכרם של עורכי "מעריב" לפני צור, רותי יובל ודורון גלעזר, עמדה בשנת 2008 על כמעט 2.5 מיליון שקל (1.263 מיליון שקל לגלעזר ו-1.148 מיליון שקל ליובל) ובשנת 2009 על קרוב ל-2 מיליון שקל (962 אלף לגלעזר ו-957 אלף ליובל). צור, שכיהן ברוב חודשי שנת 2011 כמנכ"ל חברת מעריב-החזקות, השתכר 50 אלף שקל בחודש ועלות שכרו הכוללת בשנה החולפת עמדה על 732 אלף שקל.

עלות שכרו של ישראל גולדשטיין, מנכ"ל חברת מעריב הוצאת מודיעין בשנת 2011, עמדה על מיליון ו-430 אלף שקל. בדו"ח מוסבר כי "על-פי תנאי ההעסקה, סיפק מר גולדשטיין לחברה שירותי ניהול באמצעות חברה בשליטתו, בתמורה לתשלום בסך כ-94 אלפי שקל לחודש, אשר שולם כנגד חשבונית מס כדין".

נוסף לכך זכה גולדשטיין למענק בסך 384 אלף שקל. לשם השוואה, עלות שכרה של אווה מדז'יבוז', מי שהיתה מנכ"לית החברה לפני גולדשטיין, עמדה בשנת 2010 על מיליון ו-595 אלף שקל. עלות העסקתו של המנכ"ל הנוכחי, טל רז, עומדת על כ-2 מיליון שקל.

"מעריב" הפסיד בשנת 2011 כ-96 מיליון שקל.