כוחות שב"כ וצה"ל ממשיכים לעצור ולהעמיד לדין עיתונאים בגדה המערבית שאינם חשודים בעבירה בטחונית כלשהי מעבר לעבודתם העיתונאית עבור ערוץ אל-אקצא של חמאס.

באוקטובר האחרון חתם אלוף ניצן אלון, מפקד פיקוד מרכז, על הכרזה שלפיה ערוץ הטלוויזיה של חמאס הוא "התאחדות בלתי מותרת". מאז החל השב"כ לעצור ולהעמיד לדין עיתונאים בערוץ. שבועות אחדים לאחר ההכרזה נעצר מוסטפא חוואג'ה, אחד מכתבי הערוץ, והועמד לדין בגין עבודתו העיתונאית עבור כלי התקשורת של ארגון הטרור. התביעה הצבאית אף ביקשה מבית-המשפט הצבאי להורות על מעצרו עד תום ההליכים, אולם בית-המשפט דחה את הבקשה. בעקבות זאת עירערה התביעה הצבאית לבית-המשפט הצבאי לערעורים, שדחה אף הוא את הבקשה.

נשיא בית-הדין הצבאי לערעורים: "כבר עמדנו פעמים מספר על הצורך להילחם מלחמה הוליסטית נגד כלל התופעות הקשורות לארגון החמאס, הפורש את זרועותיו גם בפעולות שאין בהן כשלעצמן משום סיכון ישיר לבטחון האזור"

בעקבות פניית "העין השביעית" מסרו בשב"כ כי מלבד חוואג'ה עצורים בבתי-כלא ישראליים גם עזיז כאיד, מנהל הערוץ בגדה, וכן אחמד חטיב, ששימש צלם בערוץ. שניהם נעצרו חודשים אחדים לפני שהוחלט להוציא את הערוץ אל מחוץ לחוק.

בשבועות האחרונים הגיע לבית-המשפט הצבאי לערעורים מקרה נוסף, של העיתונאי עלאא ג'בר טיטי. ב-21 בינואר השנה נעצר טיטי בביתו שבמחנה הפליטים אל-ערוב ליד חברון. כתב האישום שהוגש נגדו ייחס לו שתי עבירות – חברות ופעילות בהתאחדות בלתי מותרת וביצוע שירות עבורה. הכוונה, בשני המקרים, לערוץ אל-אקצא של חמאס. גם במקרה של טיטי ביקשה התביעה הצבאית את מעצרו עד תום ההליכים נגדו.

טיטי, שעבד בערוץ אל-אקצא כעיתונאי מאז 2007, טען בחקירתו כי לא ידע על הכרזת מפקד פיקוד מרכז מאוקטובר 2014 שלפיה הערוץ הפך להיות "התאחדות בלתי מותרת". בשל כך החליטה השופטת רס"ן סיגל טורג'מן מבית-המשפט הצבאי יהודה לדחות את בקשת התביעה הצבאית ולאפשר לטיטי להשתחרר בתנאים מגבילים, שכללו הפקדה כספית משמעותית והתחייבות שלא לעבוד עוד עבור אל-אקצא או כלי תקשורת אחר של חמאס.

גם הפעם עירערה התביעה הצבאית על השחרור לפני תום ההליכים. באמצעות סרן גלעד פרץ טענו בצה"ל כי קיימת עילת מסוכנות בעבירות המיוחסות לטיטי. לטענת התביעה, בשונה מהמקרה של חוואג'ה, קשה להאמין לטיטי שלא ידע כי ערוץ אל-אקצא הפך להתאחדות בלתי מותרת, וזאת משום שמעצרו של חוואג'ה היכה גלים והפיץ את הבשורה בקרב עובדי הערוץ. נוסף לכך ציינו בתביעה הצבאית כי טיטי נאסר בעבר בכלא ישראלי בשל חברותו בחמאס, מה שמעיד אף הוא על מסוכנותו.

עו"ד פאדי קוואסמי, בא-כוחו של טיטי, הזכיר מנגד כי העיתונאי עבד בערוץ במשך שבע שנים לפני שכלי התקשורת הפך להתאחדות בלתי מותרת, וטען כי במשך כל אותן השנים גורמי הביטחון לא ראו בכך כל סכנה לבטחון המדינה. שינוי המדיניות, הוסיף, אין פירושו כי יש להורות באופן אוטומטי על מעצר עד תום ההליכים. עוד טען עו"ד קוואסמי כי טיטי לא סיכן את בטחון האזור בשום אופן כשעסק בסיקור עיתונאי בלבד.

נשיא בית-המשפט הצבאי לערעורים, אל"מ נתנאל בנישו, דחה את הטענה של קוואסמי בדבר אי-המסוכנות בעבודה עיתונאית עבור כלי תקשורת שבבעלות ארגון טרור.

"אין מחלוקת של ממש בנוגע לקביעה העקרונית כי עבודה בערוץ טלוויזיה של ארגון טרור, דוגמת ערוץ אל-אקצא, עשויה להקים חזקת מסוכנות, זאת ללא צורך להוכיח כי המשיב עסק באופן ישיר בפעולות שקידמו את ארגון הטרור", כתב אל"מ בנישו בהחלטתו. "כבר עמדנו פעמים מספר על הצורך להילחם מלחמה הוליסטית נגד כלל התופעות הקשורות לארגון החמאס, הפורש את זרועותיו גם בפעולות שאין בהן כשלעצמן משום סיכון ישיר לבטחון האזור".

בנישו הפנה לפסק דין שמצא כי גם פעילות הומניטרית מטעם אגודה המסונפת לארגון טרור "הינה בעלת פוטנציאל סיכון לא מבוטל לבטחון האזור" וכתב: "דברים אלה בוודאי חלים על ערוץ טלוויזיה, העשוי לשמש שופר יעיל ביותר לקידומו של ארגון החמאס ולעשיית נפשות לרעיונותיו".

"עוד יש להדגיש", הוסיף נשיא בית-המשפט הצבאי לערעורים, "כי הכרזת המפקד הצבאי על היות ערוץ אל-אקצא התאחדות בלתי מותרת מקימה חזקה כי זה מסכן את בטחון האזור. בהתאם יש לקבוע כי בערוץ טלוויזיה לכתבים מעמד מרכזי, יכולת השפעה על הציבור ותרומה משמעותית למימוש הלכי הרוח אותם מבקש הערוץ לקדם". משום כך פסק כי עבודתו העיתונאית של טיטי עבור ערוץ אל-אקצא אכן מקימה חזקת מסוכנות.

אל"מ בנישו דחה גם את טענת טיטי כי לא היה מודע להוצאת הערוץ אל מחוץ לחוק. עם זאת נקבע כי בשל העובדה שהערוץ פעל בגדה המערבית באין מפריע במשך כמה שנים, "מצטמצמת עוצמת המסוכנות" של טיטי.

בני משפחתו של עיתונאי חמאס העצור עלאא ג'בר טיטי, מתוך כתבה בערוץ אל-אקצא על המעצר

בני משפחתו של עיתונאי חמאס העצור עלאא ג'בר טיטי, מתוך כתבה בערוץ אל-אקצא על המעצר

אל"מ בנישו הוסיף להחלטתו הערה שהפנה לכוחות הביטחון והתביעה הצבאית: "במהלך הדיון הבעתי את ספקותי באשר לסיסטמטיות האכיפה. כלל גדול הוא בשיטתנו כי אכיפה צריכה להיות שוויונית ולא בררנית. על רקע זה, העובדה כי עד כה ננקטו צעדים נגד שלושה בעלי תפקידים בערוץ בלבד, כאשר על פני הדברים מדובר ב'פעילי שטח' ולא בדרג ההנהלה, מעוררת בעיני קושי אשר יש בו להשליך אף על ההכרעה בהכרח להורות על מעצר עד תום ההליכים".

בסופו של דבר דחה נשיא בית-המשפט הצבאי לערעורים את הערעור של התביעה הצבאית והורה על שחרור טיטי בתנאים המגבילים שקבע בית-המשפט הצבאי יהודה, כלומר הפקדת ערבות גבוהה והתחייבות שלא לעבוד עוד בכלי תקשורת של חמאס.

ימים אחדים לאחר ההחלטה לשחרר את טיטי ממעצר בתנאים מגבילים, דיווחו בתקשורת הפלסטינית כי העיתונאי נידון לארבעה חודשי מאסר מינהלי. לדברי בא-כוחו, עו"ד פאדי קוואסמי, טיטי נשלח למעצר מינהלי על סמך "חומר חסוי".

ע"מ 1365/15