מוסטפה חוואג'ה, כתב ערוץ אל-אקצא של חמאס בגדה המערבית, שנעצר ועומד לדין בגין חברות בארגון הטרור, הודה בחקירתו בפעילות בחמאס מעבר לעבודתו העיתונאית, כך טוען שירות הביטחון הכללי בתגובה שהעביר ל"העין השביעית" בעקבות פרסום כתבה על המעצר. עם זאת, המעשים שבהם הודה חוואג'ה ומפורטים בהודעת השב"כ אינם חורגים על פניהם מעבודה עיתונאית בסיסית, כפי שטוען עורך-דינו.

השב"כ מסר כי "לאחר חקירתו [של חוואג'ה], במסגרתה התברר כי בנוסף לעבודתו של חוואג'ה בערוץ אל-אקצא השתתף הלה בתהלוכות ובאסיפות של חמאס, עמד בקשר עם פעילי חמאס בכירים וקיבל משכורת מארגון חמאס ברצ"ע, הוגש כנגדו כתב אישום לבית-המשפט הצבאי ביהודה".

עורך-דינו של חוואג'ה מסר בשם מרשו כי הוא מכחיש חברות בחמאס וכי את כל פעולותיו עשה כעיתונאי. ואכן, בהודעת השב"כ לא נטען כי חוואג'ה השתתף בפעילות טרור, והפעילויות המצוינות יכולות להתאים גם לתיאור עבודה שגרתי של עיתונאי המועסק בכלי תקשורת של חמאס – סיקור תהלוכות ואסיפות של הארגון, שיחות רקע קבועות עם בכירים בו וקבלת משכורת ממממני הערוץ ברצועת עזה.

בהודעת השב"כ נמסר עוד כי "במסגרת בקשת הפרקליטות למעצרו עד תום ההליכים של חוואג'ה, קבע בית-המשפט כי קיימת תשתית ראייתית לעבירות שיוחסו לו וכי ביצועם של המעשים האמורים מלמד על מסוכנותו, ועם זאת, נקבע כי יוכל להשתחרר בערבות. יובהר כי ההליכים המשפטיים כנגד חוואג'ה נמשכים, ובמסגרתם תבקש הפרקליטות להרשיעו בביצוע עבירות של חברות ופעילות בהתאחדות בלתי מותרת".

מעצרו של חוואג'ה בא על רקע ההחלטה העקרונית לראות בערוץ אל-אקצא "התאחדות בלתי מותרת", לראשונה אחרי שנים שבהן הערוץ פועל בשטחי הגדה המערבית. בכל זאת, בשב"כ מתאמצים לטעון כי חוואג'ה עסק בפעילות טרור ולא מסתפקים בעצם עבודתו כעיתונאי אל-אקצא.

לגבי ההחלטה נמסר מהשב"כ כך: "ערוץ אל-אקצא הינו ערוץ תקשורת השייך לתנועת חמאס. בחודש אוקטובר 2014, ולאחר שנאסף ביחס לערוץ ולפעילותו מידע רב, הוכרז הערוץ כהתאחדות בלתי מותרת נוכח היותו זרוע של ארגון חמאס המשמש אותה להעברת מסריו. במסגרת זו התברר כי חלק מעובדי הערוץ פעלו, במקביל לעבודתם, גם במסגרות ארגוניות נוספות של חמאס".

נוסף לחוואג'ה מציין השב"כ עוד שני מקרים של עובדי הערוץ שנעצרו ונחקרו בחשד לעבירות ביטחון – עוד לפני שהערוץ הוכרז כארגון טרור.

על אחד המקרים דווח בזמן אמת בתקשורת הישראלית, שכן החשוד, עזיז כאיד, היה מנהל הערוץ בגדה עד למעצרו. בנוגע אליו נמסר מהשב"כ כי "לאחר שהלה הכחיש בחקירתו את החשדות המיוחסים לו, ולנוכח מידע חסוי המלמד על מסוכנותו של כאיד, פעילותו הבכירה בחמאס כדרג מפקדה וקשריו לפעילי חמאס בולטים באיו"ש ומחוצה לו, הורה מפקד צבאי על מעצרו המינהלי".

המקרה השני פחות מוכר ונוגע לאדם בשם אחמד חטיב, תושב ביתוניא, שלפי השב"כ עבד בערוץ ו"נחקר בחשד לעבירות ביטחון". לפי דיווח באתר הוועד להגנה על עיתונאים (CPJ), חטיב שימש צלם בערוץ. בנוגע אליו נמסר מהשב"כ כך: "לאחר שבחקירתו לא נאספו די ראיות לשם העמדתו לדין, ולנוכח המסוכנות הנשקפת מחטיב לבטחון האזור, נוכח מעורבותו בפעילות חמאס, לרבות העברת כספי טרור, החליט המפקד הצבאי להורות על מעצרו המינהלי של הלה".