"כלכליסט", 6.1.15

"כלכליסט", 6.1.15

• תודה, ספי הנדלר