וועדה למונחי תקשורת של האקדמיה ללשון העברית, בראשות פרופ' רפאל ניר והעיתונאי רוביק רוזנטל, קוראת לעיתונאים להעיר על רשימת הצעות למונחים בתחום העיתונות המשודרת ברדיו. רשימה זו היא פרק נוסף במילון מיוחד למונחי תקשורת, שיכלול גם מונחים מתחומי העיתונות המקוונת והכתובה, הטלוויזיה והקולנוע.

המונחים המוצעים מבוססים על רשימה שהכין איש הרדיו איזי מן, חבר הוועדה. את רשימות המונחים האחרות ניתן למצוא בקישור זה.

הערות על רשימת המונחים אפשר לשלוח עד פורים, י"ד באדר ב' תשע"א, 20.3.11, למרכזת הוועדה צביה זמירי, בדואר האלקטרוני zviazmiri@gmail.com; בפקס 02-5617065 (נא לציין "לידי צביה"); או בדואר רגיל לכתובת: צביה זמירי, האקדמיה ללשון העברית, קריית-האוניברסיטה, גבעת-רם 91904

להורדת רשימת המונחים בקובץ וורד