בית-הדין הארצי לעבודה דחה שלשום את בקשתה של חברת וואן שירותי טלוויזיה בע"מ, אחת משתי החברות המפעילות את אתר וערוץ one, לערער על החלטת בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו, שקבע כי אין מקום לעכב את ביצוע פסק הדין שנתן ולפיו ארגון העיתונאים בישראל הוא הארגון היציג של עובדי החברה.

הנהלת one, באמצעות עו"ד שי אליאס, טענה בפני בית-הדין האזורי כי יש לעכב את ביצוע פסק הדין המחייב אותה לפתוח במשא-ומתן עם נציגות העובדים בחברה, עד לבירור והכרעה בערעור שהגישו לבית-הדין הארצי על פסק הדין. בית-הדין האזורי דחה בקשה זו, ועל כן פנתה החברה לבית-הדין הארצי, בבקשה שיהפוך את ההחלטה ויחייב את עיכוב ביצוע פסק הדין.

בדחיית בקשת הערעור ציינה השופטת אביטל רימון-קפלן מבית-הדין הארצי כי עו"ד אליאס לא העלה במסגרתה כל טיעון המצדיק את קבלתה. "במסגרת בקשתה שבפני טוענת המבקשת כי התערבות בית-דין בהחלטה ומתן רשות לערער הינה הכרחית, וזאת בשל הנימוקים המפורטים בהמשך בקשתה", כתבה השופטת רימון-קפלן בהחלטתה. "אלא שבהמשך הבקשה חוזרת המבקשת אחת לאחת על טענותיה בפני בית-הדין האזורי, מבלי לפרט במה טעה בית-הדין האזורי בהחלטתו ומבלי להסביר מדוע הכרחי ליתן רשות ערעור במקרה זה".

בהמשך ההחלטה מוסיפה השופטת רימון-קפלן כי "עיון בבקשה מעלה כי לא ננקב בה שום טעם שיצדיק התערבות בהחלטת בית-הדין האזורי ומתן רשות ערעור על החלטתו. מעבר לכך שאין בבקשה כל טעם שיצדיק התערבות בהחלטת בית-הדין האזורי ומתן רשות ערעור לגביה, ברי מתוך הבקשה ומתוך תיק בית-הדין כי הבקשה הוגשה עוד בטרם נקבע מועד לדיון בערעורה של המבקשת [הכוונה לערעור המרכזי על פסק הדין של האזורי].

"בנסיבות אלו", מוסיפה השופטת רימון-קפלן, "ומבלי לקבוע מסמרות לגופם של דברים, טענות המבקשת לנזקים הבלתי הפיכים שעשויים להיגרם לה אם לא יעוכב פסק הדין אינן רלבנטיות לפרק הזמן הקצר שעד לדיון בערעור, כך שגם מטעם זה לא שוכנעתי כי יש מקום ליתן רשות ערעור".

השופטת רימון-קפלן דחתה את הבקשה בלי להידרש לתגובת ארגון העיתונאים, שיוצג על-ידי עו"ד שירי לב-רן-לביא.

39104-05-14