חברת תכלת, שבבעלות משפחתו של שלמה בן-צבי, הודיעה היום (ראשון) כי איננה מוכנה להמשיך ולממן את שכר עובדי החברות שהוציאו לאור את "מעריב" ו"מקור ראשון" ואשר נמצאות כעת בהקפאת הליכים. על דבר ההודעה דיווח נאמן החברות, רו"ח חן ברדיצ'ב, לבית-המשפט המחוזי בירושלים.

לפי הודעתו של ברדיצ'ב, שהוגשה באמצעות עורכי-הדין שלום גולדבלט וליהיא יבלונקה, עם הקפאת ההליכים הזרימה חברת תכלת 2 מיליון שקל לקופת הנאמנות כפי שהתחייבה לעשות, ובשבוע שעבר העבירה 300 אלף שקל נוספים. עם זאת, החברה הודיעה כעת כי תחדל לממן את קופת הנאמנות ולא תזרים עוד כספים.

"משמעות האמור הוא שבנסיבות העניין, אם לא יושלם אחד מהליכי המכר עוד בטרם חודש זה", כותב הנאמן לבית-המשפט, "לא ניתן יהיה לשלם את שכר העובדים מקופת הנאמנות".

על אף שבית-המשפט אישר את מכירת "מקור ראשון" ואתר nrg לשלדון אדלסון ואת "מעריב" לאלי עזור, שתי העסקאות טרם יצאו אל הפועל שכן הן טעונות את אישורה של הרשות להגבלים עסקיים. לפי רו"ח ברדיצ'ב, לאחרונה התקיימה פגישה בהשתתפות נציגי חברת ישראל היום בע"מ ונציגי הממונה על ההגבלים העסקיים, אולם "מהישיבה הובן כי יקשה על הממונה ליתן את תשובתו באשר לאישור המכר של פעילות העיתון 'מקור ראשון' למשיבה 1 [ישראל היום בע"מ] בלוח זמנים קצר".

כדי להחיש במשהו את ההליך, הודיע הנאמן לבית-המשפט כי ינסה להפריד את עסקת מכירת "מקור ראשון" מעסקת מכירת אתר nrg. הפרדה כזו, הוא מעריך, תוכל להביא לאישור עסקה אחת מתוך השתיים (ככל הנראה הכוונה לאתר nrg), וכך יוזרם לפחות חלק מהכסף לקופת הנאמנות.

9712-03-14