בשבוע שעבר הורה בג"ץ לרשות השידור להעביר לארגוני היוצרים דיווחים קבועים בנוגע להיקף התקשרותה להפקת הפקות מקומיות בשנים הקרובות. בכך באה לסיומה עתירה שהוגשה בשלהי 2011.

ארגוני היוצרים (פורום היוצרים הדוקומנטריים, איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה, איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה, איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה, איגוד עורכי תמונה וקול, איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה וארגון השחקנים) עתרו אז לבג"ץ באמצעות עורכי-הדין יהושע רזניק וינון סרטל, בשל אי-קיום מתמשך של התיקון לחוק רשות השידור המורה על השקעת 36% מכלל הכנסות הרשות בשנה למימון רכישה של הפקות מקומיות.

ברשות השידור טענו, באמצעות עו"ד ענר הלמן, כי עיכובים ביישום הרפורמה המתוכננת ברשות מונעים ממנה לעמוד בדרישות החוק, והבטיחו להשתפר. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שכיהן אז כשר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור, פעל כדי להכשיר את הפרות החוק בזמן אמת.

בג"ץ מתח ביקורת על אי-עמידתה של רשות השידור במחויבויות החוק, ובהמשך מינה עצמו למעין רגולטור חיצוני של הרשות, בשל אי-אמון ביכולתה לפעול בתקינות מינהלית. שופטי בג"ץ חייבו את הרשות למסור דיווחים על שיעור ההשקעה בהפקות מקור.

לפני כחודשיים הודיעה רשות השידור כי המצב אכן השתפר. לפי הודעתה, במהלך 2012 רכשה הפקות מקומיות בעלות של כ-74 מיליון שקל, ש-54 מיליון מהם הוקדשו לסוגה עילית, ובשנת 2013 רכשה הפקות מקומיות בעלות של כ-71 מיליון שקל, ש-47 מיליון מהם הוקדשו לסוגה עילית. על-פי חישוב רשות השידור, בשתי השנים השקיעה יותר מהמינימום הקבוע בחוק, שעמד בשנת 2012 על כ-73 מיליון שקל, 49 מיליון מהם לסוגה עילית, ובשנת 2013 עמד על כ-67 מיליון שקל, 45 מיליון מהם לסוגה עילית.

"רשות השידור עמדה בשנים 2012–2013 בהיקף הרכישה הנדרש של הפקות מקומיות קנויות, כפי שנקבע בחוק רשות השידור", כתב הלמן לבג"ץ והוסיף: "רשות השידור תבקש מבית-המשפט הנכבד לדחות את העתירה".

העותרים, שחששו כי הפסקת הפיקוח על הוצאות הרשות להפקות מקומיות תחזיר את המצב לקדמותו, פנו לבית-המשפט וביקשו לחייב את הרשות להמשיך לדווח לבית-המשפט על היקף הוצאותיה להפקות גם בשלוש השנים הבאות.

"אם תוסר חובת הדיווח שהטיל בית-המשפט הנכבד על המשיבים בכל הנוגע לעמידת המשיבה 3 [רשות השידור] בהוראות החוק, תחדל זו מעשות כן, והעותרות תמצאנה עצמן נאלצות לעתור פעם נוספת בפני בית-משפט נכבד זה בבקשה לחייב את המשיבה 3 לקיים את החוק", כתבו רזניק וסרטל.

בשבוע שעבר פסקו השופטים אשר גרוניס, ניל הנדל ועוזי פוגלמן כי העתירה מוצתה, לנוכח הודעת רשות השידור על עמידתה במחויבויותיה בשנתיים האחרונות. עם זאת, ולאור בקשת ארגוני היוצרים, הורה בג"ץ לרשות להעביר לידי הארגונים, אחת לשנה, דיווח על החוזים שנחתמו לצורך הפקות מקומיות בשנה הקודמת ופירוט התשלומים שבוצעו ביחס לאותם חוזים בשנתיים שקדמו לה. כמו כן חייב בג"ץ את הרשות בהוצאות משפט בסך 15 אלף שקל.

בג"ץ 9607/11