רסס מצרים

(בצילום: גבול מצרים רפיח, 2011; עבד רחים כתיב)