רסס מברק (עיתון)

עיתון יומי. יצא לאור על-ידי ארגון המחתרת לח"י מדצמבר 1947 ועד ספטמבר 1948, אז נסגר על-ידי הממשלה הזמנית מתוקף "הפקודה למניעת טרור", בעקבות רצח הרוזן ברנדוט. שיקף את חילוקי הדעות שהיו בארגון ערב קום המדינה ראו הרחבה