יום שלישי, 28 בנובמבר 2017
האוניברסיטה העברית, ירושלים