יו"ר רשות השידור, אמיר גילת, העלה בשנים האחרונות כמה רעיונות להחלשת ההשפעה של אגודות העיתונאים על הנעשה ברשות השידור ולחיזוק מעמדו של הוועד המנהל. כך עולה מפרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל ברשות, שהגיעו לידי "העין השביעית" באמצעות עמותת "הצלחה".

כך, לדוגמה, ב-17.7.11 הציע היו"ר גילת לחייב כל מועמד למשרת ניהול ברשות השידור לציין אם הוא חבר באיגוד מקצועי.

"ישנה הצעה שבטופס שממלא מועמד למשרת ניהול ברשות השידור הוא נדרש למלא טופס של ניגוד עניינים, ישנה הצעה שאני רוצה להביא אותה לדיון כרגע, האם הוא ימלא גם חברות באיגוד מקצועי", אמר היו"ר גילת והסביר: "ואז זה נותן לנו בקרה גם לגבי איוש במכרזים, אם יש מישהו שהוא נציג אגודת העיתונאים עם הקשר כלשהו, [הוא] לא יוכל לשבת בוועדת המכרזים הרלבנטית לאותו עניין, וגם זה יאפשר איזושהי בקרה של מעבר מתחום האיגוד המקצועי לתחום הניהול. אז האם יש הערות לנושא הזה?".

הערות היו גם היו. חבר הוועד המנהל יעקב בורובסקי תהה, "למה אנחנו רוצים להתערב ולהגדיר אנשים שהם חלק מאיגוד, הם הרי אנשים נבחרים, למה זה צריך להיות ענייננו".

"השאלה אם בטופס ניגוד העניינים לא כדאי שוועדת המכרזים תדע שהאיש הזה הוא חבר באיגוד מקצועי", הסביר גילת.

"למה זה ניגוד עניינים?", שאל נציב קבילות הציבור דאז, אלישע שפיגלמן.

"איזה ניגוד עניינים יש, אני לא רואה ניגוד עניינים", החרה החזיק אחריו בורובסקי. "אם אדם הוא יציג והוא נבחר באופן כשיר, ובין היתר הוא מוכשר להיות בתפקיד כלשהו במדיה, איזה סוג של ניגוד עניינים יש לו".

גילת נסוג בסופו של דבר מהצעתו, אולם כחצי שנה לאחר מכן, בישיבה שהתקיימה ב-27.2.12, הזכיר כי ביקש לבדוק את האפשרות להעביר את מבקרת הפנים של הרשות, איתנה גרגור, להעסקה במסגרת חוזה אישי, וזאת כדי "שהיא לא תהיה כפופה לאיגודים".

גילת: חופשות - רק באישור הוועד המנהל

בין לבין הצגת שני הרעיונות הללו, בישיבת הוועד המנהל שנערכה ב-30.10.11, העלה היו"ר גילת הצעה נוספת: לחייב את הבכירים ברשות לקבל את אישור הוועד המנהל לפני שהם יוצאים לחופשה מעבודתם.

"מחר יש פגישה באוצר בהשתתפות אגף התקציבים, הממונה על השכר, ביקשתי שיצרפו גם את החשכ"ל א-פרופו נושא הנדל"ן", אמר היו"ר גילת. "לצערי סמנכ"ל כספים לא יהיה, ופה זה מביא אותי לבקש הצעת החלטה נוספת. אושרה לו חופשה על-ידי המנכ"ל עוד לפני שנקבעה הישיבה מחר, אבל אני מבקש לקבל פה החלטה שכל נסיעה של בכיר, סמנכ"ל, או כל חופש של סמנכ"ל או מנהל מדיה יעבור גם את אישור הוועד המנהל".

חברת הוועד המנהל גאולה אבידן ועו"ד מרסיה צוגמן, סגנית היועצת המשפטית ברשות, הביעו את התנגדותן במלה אחת: "לא". היועצת המשפטית עצמה, חנה מצקביץ', הבהירה: "אין לכם סמכות".

"לא ייתכן שסמנכ"ל כספים נוסע...", ניסה גילת לשכנע.

"למה לא?", תהתה עו"ד צוגמן. "מה זה השטויות האלה", הוסיפה מצקביץ'. "זה לא יכול להיות. זה פגיעה בזכויות העובדים".

"צודקת היועצת המשפטית", אמר בורובסקי. "לכל מנהל יש תחליף, שילך הסגן שלו, מה קרה".

"אני חושב שאם יש דיון מכריע באוצר", טען היו"ר גילת, "[...] לא ייתכן שסמנכ"ל כספים לא יהיה ולא יטרח להודיע על כך למוסדות". אלא ששוב נתקל בהתנגדות ולבסוף הודיע: "טוב, אפתור את זה עם המנכ"ל".

מרשות השידור נמסר בתגובה: "יו"ר הרשות אינו עוסק בזכות היסודית של עובדים – בכירים כזוטרים – להתאגד. יו"ר הרשות פעל לכל אורך כהונתו בנסיון כן להביא לגישור על הפערים שבין ההנהלה לבין אגודת העיתונאים".