ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתיר ביומנו לפחות שתי פגישות שקיים עם איש העסקים אודי אנג'ל, בזמן שזה היה בעל השליטה בזכיינית ערוץ 2 רשת, כך עולה מהשוואה בין נתוני אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה לבין יומנו של נתניהו.

בשבוע שעבר העיד אנג'ל במשפט המו"לים במסגרת חקירת הפרשה המכונה "תיק 1000". יחד עם עדותו הגישה המדינה מסמך שערכה משטרת ישראל לגבי מפגשים של ראש הממשלה והנאשם מספר 1 בתיק עם שורה של גורמים, בהם בעלי כלי תקשורת. אחד מהם, היה אודי אנג'ל.

לפי מסמך הפגישות, שהוגש לבית-המשפט, נתניהו נפגש עם אנג'ל פעמיים בשנת 2016, ב-12.8 וב-12.9. בפעם הראשונה בביתו ובפעם השנייה בלשכתו. ואולם, עיון ביומן ראש הממשלה נתניהו, שנחשף לציבור בעקבות מאבק משפטי עיקש שניהלה עמותת הצלחה, מעלה כי שתי הפגישות רשומות ביומן ראש הממשלה כפגישות פרטיות, ללא פירוט לגבי זהות הגורם עמו נפגש נתניהו.

פגישות ראש הממשלה בנימין נתניהו עם אודי אנג'ל

פגישות ראש הממשלה בנימין נתניהו עם אודי אנג'ל

בעבר כבר נחשף באתר זה כי נתניהו ניהל יומן כפול: בעותק אחד הוגדרו פגישות כ"פרטיות", ללא כל הרחבה. בעותק אחר נוסף בכתב יד זהותו של הגורם עמו נפגש נתניהו.

בין היתר העלים בשיטה זו נתניהו פגישות שקיים עם ספנסר פרטרידג', איש עסקים שהלווה לו שני מיליון שקלים למימון הגנתו המשפטית והעניק לו חליפות וסיגרים; עם בני-הזוג המולטי-מיליארדרים שלדון ומרים אדלסון, שהקימו ומימנו עבורו את החינמון "ישראל היום"; עם המיליארדר ארנון מילצ'ן, שנתניהו נאשם כי הוא ואשתו קיבלו ממנו טובות הנאה במאות אלפי שקלים; ועם בני-הזוג שאול ואיריס אלוביץ', הנאשמים לצדו בפרשת השוחד המכונה "תיק 4000".

כל הגורמים המוזכרים לעיל הוגדרו על-ידי נתניהו בשלב כזה או אחר כ"חברים". משום כך, ניתן אולי לטעון כי הפגישות הוגדרו "פרטיות" ונרשמו ללא שמות המשתתפים משום שאכן היו אלה פגישות חבריות שבהן דנו בנושאים אישיים בלבד, הגם שהדבר רחוק מאוד מלהיות סביר. אנג'ל, לעומת זאת, לא נחשב מעולם "חבר" של נתניהו ואף הבהיר בעדותו מה דעתו על יחסי חברות של בעלי הון עם ראש הממשלה. כשנשאל בבית-המשפט על טיב היחסים של מילצ'ן ונתניהו אמר: "במדינה הזו כולם חברים של ראש הממשלה, כולם חברים".

דף מיומנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, 12.8.2016. פגישה עם אודי אנג'ל מוגדרת "פרטי"

דף מיומנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, 12.8.2016. פגישה עם אודי אנג'ל מוגדרת "פרטי"

על פי מתכונת ההסתרה של פגישות נתניהו אפשר להניח שגם הפגישות עם אנג'ל מהשנים 2013-2014 שמופיעות במסמך המשטרתי נרשמו ביומנו כפגישות "פרטיות". לפחות לגבי הפגישה מ-2014 תלויה ועומדת עתירה שהגישה עמותת הצלחה, באמצעות עו"ד אלעד מן, לקבלת יומן ראש הממשלה לשנה זו.

עדותו של אנג'ל במשפט המו"לים מלמדת כי גם מנכ"ל משרד התקשורת באותה תקופה, שלמה (מומו) פילבר, הסתיר את הפגישה עמו ביומנו.

בעבר כבר דווח באתר זה כי פילבר לא כלל ביומנו שורה של פגישות מפתח הקשורות לכתב האישום נגד נתניהו, בין היתר עם מילצ'ן ועם מנהל העסקים שלו בישראל זאב פלדמן, עמם נפגש בשליחות נתניהו כדי לסייע להם לבחון אפשרות השקעה בזכיינית רשת.

אנג'ל העיד בשבוע שעבר על פגישה משולשת שקיים עם פלדמן ופילבר. פלדמן ופילבר טענו כי הפגישה לא היתה משולשת וכי אנג'ל נפגש בנפרד עם כל אחד מהם. כך או כך, גם שמו של אנג'ל נעדר כליל מיומנו של פילבר.