לוגו סיכוי, העין השביעית, יפעת

ירידה במספר הפאנליסטים הערבים שהגיעו לאולפני הטלוויזיה המרכזיים במהלך יום הבחירות וביום שאחריו, זאת לעומת הבחירות שנערכו בספטמבר 2019 – כך עולה מבדיקה מיוחדת שנעשתה במסגרת "נוכחים נפקדים", מיזם של "העין השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי. על אף הירידה, שיעור הפאנליסטים הערבים בבחירות 2020 נותר גבוה לעומת סבב הבחירות הראשון של אפריל 2019.

השוואה בין שלושת הערוצים העלתה כי בערוץ כאן 11 של תאגיד השידור הישראלי העניקו גם בשבוע שעבר, זו מערכת הבחירות השלישית ברציפות, את הבמה הנרחבת ביותר לדוברים ערבים באולפן הבחירות. בחדשות 12 שמרו על שיעור ייצוג דומה לזה של בחירות ספטמבר 2019 (אחרי שבסבב הראשון של השנה שעברה הדירו לחלוטין ערבים מאולפן הבחירות). ואילו בחדשות 13 נמשכה ההידרדרות בייצוג ערבים בין הפאנליסטים באולפן הבחירות.

אחד הנושאים המרכזיים שעלו בדיונים באולפני הבחירות, הן בשני הסבבים שנערכו ב-2019 והן בבחירות 2020, היה שיעור ההשתתפות של אזרחי מדינת ישראל הערבים, כ-18% מכלל אזרחי המדינה. ניתן היה לצפות, אם כן, שאל אולפני הבחירות יוזמנו דוברים ערבים רבים כדי לחוות דעה ולתת פרשנויות על ההצבעה בחברה הערבית.

בדיקות קודמות שערכה חברת יפעת מחקרי מדיה העלתה כי במועד א' הדיון על הערבים היה בעיקר דיון בין יהודים. רק 4.5% מכלל הפאנליסטים שהשתתפו באפריל באולפני הבחירות של כאן 11, קשת 12 ורשת 13 ביום הבחירות עצמו וביום שלאחריו היו ערבים (יצוין כי בבדיקות נספרו אך ורק הדוברים שהגיעו פיזית אל האולפנים, ולא אלו שהשתתפו בדיונים בשידור מהשטח. בין אלה נכללו גם דוברים ערבים).

פילוח נתוני בחירות מועד א' לפי כלי תקשורת העלה כי בעוד בכאן 11 כ-8% מהפאנליסטים היו ערבים, ברשת 13 רק 6% היו ערבים. בקשת 12, הערוץ הפופולרי ביותר במדינה, שגורף רייטינג גבוה בהרבה משני מתחריו גם יחד, לא הופיע אפילו פאנליסט ערבי אחד באולפן הבחירות לאורך כל יום הבחירות וביום שאחריו.

לקראת בחירות מועד ב' בשנת 2019 יצאו "העין השביעית" ועמותת סיכוי, יחד עם הפעיל טלאל אלקרנאווי, לקמפיין ממוקד להעלאת שיעור הפאנליסטים הערבים באולפני הבחירות. הלחץ נשא פרי ובמועד ב' של שנת 2019 חל שיפור ניכר.

שיעור הפאנליסטים הערבים עלה בספטמבר 2019 בכ-60% והגיע לכ-7.5% מכלל הפאנליסטים. בכאן 11 כמעט הוכפל שיעור הפאנליסטים הערבים: מ-8% הוא עלה ל-15%. בחברת החדשות של קשת 12 עלה שיעור הפאנליסטים מ-0% במועד א' ל-5% במועד ב'. ואילו בחברת החדשות של רשת 13 ירד מעט שיעור הפאנליסטים, מ-6% ל-5%.

לקראת בחירות 2020 לא נערך קמפיין ממוקד להעלאת שיעור הפאנליסטים באולפני הבחירות, והתוצאות בהתאם. מתוך 257 פאליסטים שהופיעו בשלושת אולפני הבחירות ביום הבחירות ולמחרת רק 14 היו ערבים, כ-5.4%.

באולפן הבחירות של כאן 11 (עורך חטיבת החדשות: ברוך שי) הופיעו 65 פאנליסטים, מתוכם 6 ערבים: ת'אבת אבו ראס (פעמיים), בסאם ג'אבר, טאלב א-סאנע, מטאנס שחאדה, ריאד עלי ואימאן קאסם סלימאן. בסך הכל מדובר ב-כ-9% מכל הפאנליסטים, ירידה של ממש לעומת בחירות ספטמבר 2019 אך עדיין הרבה יותר מאשר בערוצים המסחריים בכל אחד מסבבי הבחירות האחרונים.

באולפן הבחירות של קשת 12 (מנכ"ל חברת החדשות: אבי וייס) הופיעו 101 פאנליסטים, מתוכם חמישה ערבים: איוב קרא, זוהיר בהלול, אחמד טיבי, עיסאווי פריג' ולוסי אהריש. בסך הכל מדובר בכ-5% מכלל הפאנליסטים. שיעור זה דומה לשיעור שרשמה חברת החדשות של קשת 12 בבחירות ספטמבר 2019, והוא מהווה שיפור ניכר לעומת הסבב הראשון של בחירות 2019 אז לא נכנס אפילו פאנליסט ערבי אחד לאולפן הבחירות של חברת החדשות.

באולפן הבחירות של רשת 13 (מנכ"ל חברת החדשות: ישראל טויטו) הופיעו 91 פאנליסטים, מתוכם רק שלושה ערבים: עפיף אבו-מוך (פעמיים), יוסף מקלדה ואיימן עודה. בסך הכל מדובר בכ-3% בלבד מכלל הפאנליסטים. בכך המשיכה רשת 13 את ההידרדרות שאפיינה אותה גם בסבב הבחירות הקודם. למעשה, זו חברת החדשות היחידה שבה נרשמה מגמה עקבית בשלושת סבבי הבחירות של ירידה בהיקף שיעור הפאנליסטים הערבים.

לפי בדיקת יפעת מחקרי מדיה, כאן 11 בלט לטובה לא רק בשיעור הפאנליסטים הערבים אלא גם בכך שהיה הערוץ היחיד שבו הופיעו חברי מערכת ערבים כחלק מהפאנל (ריאד עלי ואימאן קאסם).

כמו כן, יש לציין כי הפאנליסטית הערבייה המרכזית בחדשות 12, שהופיעה בערב פרסום תוצאות המדגם, היתה לוסי אהריש. אפשר להבין את הבחירה בה לאור העובדה שהיא מוכרת יחסית בקרב הציבור היהודי בישראל אולם כפי שהסביר הסוציולוג אמיר פאח'ורי בראיון ל"עין השביעית", אהריש, הנשואה ליהודי, רחוקה מלייצג את האזרח הערבי בישראל.

* * *

פרויקט "נוכחים נפקדים" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי ויחד עם יפעת מחקרי מדיה