בשנת 2018 חלה עלייה בשיעור הנשים הערביות שהופיעו בשידורי החדשות והאקטואליה בישראל, כך עולה מנתוני מדד הייצוג. המדד, מיזם מתמשך בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק מדי שבוע את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל.

במסגרת בדיקת העומק לסיכום שנת 2018, נבדק שיעור הנשים הערביות מתוך כלל הדוברים הערבים בתקשורת הישראלית. כזכור, שיעור הדוברים בתקשורת הישראלית נותר זהה לשיעור בשנה שעברה, ועמד על כ-2.9%. עם זאת, שיעור הנשים הערביות מבין כלל הדוברים הערבים עלה בשנה החולפת, המשך ישיר לעלייה בשנה שלפניה.

בשנת 2016 רק 13.5% מכלל הדוברים הערבים שהופיעו בתוכניות החדשות והאקטואליה של גופי השידור המרכזיים בישראל היו נשים. בשנת 2017 עלה שיעור הנשים ל-18.2% ואילו בשנה שעברה הגיע שיעור הנשים ל-19.5%.

הדרך לייצוג הולם של נשים ערביות בתקשורת הישראלית עודנה ארוכה. נשים ערביות סובלות באופן מסורתי מהדרה כפולה, הן כנשים והן כערביות. כ-9% מכלל אזרחי מדינת ישראל הן נשים ערביות, אולם בשידורי החדשות והאקטואליה הן מהוות רק כ-0.6% מהדוברים.

בשנת 2018 הופיעו בכל שידורי החדשות והאקטואליה של גופי השידור המרכזיים בישראל כ-140 אלף דוברים. מתוכם, רק 4,120 היו ערבים, ומתוך אלו, רק כ-790 היו נשים.

פילוח של שיעור הנשים הערביות מבין כלל הדוברים הערבים לפי גופי שידור מעלה כי ישנם הבדלים של ממש בין הערוצים השונים.

בתחנת הרדיו כאן ב' של תאגיד השידור הישראלי כ-21% מכלל הדוברים הערבים היו נשים, בין היתר הודות ל"סדר יום", תוכנית האקטואליה היומית שמגישה קרן נויבך ועורך דדי מרקוביץ'. "סדר יום" אמנם לא הגיעה לשיעורי ייצוג גבוהים במיוחד כשבודקים את כלל הדוברים הערבים בתוכנית, אולם כשבכל זאת הופיעו בה ערבים הם בדרך כלל היו נשים. כ-61% מכלל הדוברים הערבים בתוכנית היו נשים.

גם בערוץ עשר הגיעו ל-21% דוברות ערביות מתוך כלל הדוברים הערבים, בין היתר הודות ל"לונדון את קירשנבאום", תוכנית האקטואליה היומית שהגיש ירון לונדון וערך דרור זרסקי. בתוכנית הופיעו דרך קבע דוברים ערבים רבים, כאשר שליש מהם היו נשים.

בדיקה נפרדת שביצעה חברת יפעת מחקרי מדיה לזיהוי הנשים הערביות הפופולריות ביותר בתקשורת המרכזית בישראל העלתה כי ח"כ עאידה תומא-סלימאן, יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת, הופיעה בשנה הוחלפת 66 פעמים, הרבה יותר מכל אישה ערביה אחרת. יצוין כי במהלך השנה פרצה מחאה בחברה הערבית בגין אלימות נגד נשים, מחאה שזכתה לסיקור רחב יחסית ובאופן טבעי שימשה כר להתבטאויות של ח"כ תומא-סלימאן, מתוקף תפקידה.

אחרי ח"כ תומא-סלימאן ניצבת ח"כ חנין זועבי, עם עשרים הופעות, אשת התקשורת לוסי אהריש עם 18 הופעות (לא כולל הופעותיה כמגישה בתוכניות החדשות), הזמרת נסרין קדרי עם 17 הופעות והפעילה החברתית סמאח סלאימה, שאף היא היתה דוברת בולטת בסוגיית האלימות נגד נשים, עם 15 הופעות לאורך השנה.

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי ויפעת מחקרי מדיה