"ישראל היום", 2.11.2018

"ישראל היום", 2.11.2018

• תודה, איתי רום