חברת רשת, שהיתה עד לאחרונה אחת משתי זכייניות ערוץ 2, לא מילאה גם בשנת 2016 את התחייבותה להעלות את שיעור הערבים המועסקים בה ל-5%, כך עולה מדו"ח הרשות השנייה שפורסם השבוע.

בשנת 2005, כשנערך המכרז האחרון לשידורי ערוץ 2 בטלוויזיה, התחייבו שתי הזכייניות לשים דגש על העסקת דתיים, ערבים ועולים חדשים. בזכיינית קשת התחייבו בפני הרשות השנייה לשפר באופן כללי את הגיוון בכוח האדם, כך ש"החל משנת הזיכיון השלישית ואילך 33% מהעובדים והמנהלים החדשים יהיו מקבוצות המייצגות את מגוון החברה והתרבות הישראלית". על-פי דו"ח הרשות השנייה, הזכיינית עמדה בסעיף זה באופן מלא.

בהצעת הזכיינית המתחרה למכרז ערוץ 2 היה פירוט רב יותר לגבי הגיוון בכוח האדם. בזכיינית רשת התחייבו בפני הרשות השנייה להעלות את שיעור הדתיים, העולים החדשים, הערבים ונציגי "הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית" המועסקים בזכיינית לפי טבלה מפורטת ובאופן הדרגתי.

התחייבות הזכיינית רשת-נגה בע"מ לגיוון חברתי-תרבותי בכוח האדם, מתוך נספחי המכרז לערוץ 2, 2005

על-פי דו"חות הרשות השנייה, ממועד הזכייה במכרז ערוץ 2 ואילך לא הצליחה רשת למלא אחר התחייבותה להעסיק ערבים בשיעור של 5% מכלל עובדיה. בשנים 2006–2009 בדקה הרשות השנייה את ההתחייבות של רשת ומצאה כי זו לא מולאה. החל משנת 2009 חדלה הרשות השנייה לבדוק האם מילאה רשת ההתחייבות לגיוון בכוח האדם, אך בעקבות הפרסום על כך באתר "העין השביעית" התחייבה הרשות לפני כשנתיים לחזור ולבדוק זאת.

בדו"ח הרשות השנייה לשנת 2015, שפורסם לפני כשנה וחצי, נכתב כי על-פי הדיווח שהגיע לרשות מחברת רשת, "אחוז ניכר" מהמועסקים בזכיינית היו "עובדים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית". עם זאת, צוין בדו"ח, "רשת עשתה נסיונות רבים לשילוב עובדים מהמגזר הערבי, אך נסיונות אלו לא צלחו".

בדו"ח הרשות לשנת 2016, שכאמור פורסם רק השבוע, מופיע משפט זהה: "רשת עשתה נסיונות רבים לשילוב עובדים מהמגזר הערבי, אך נסיונות אלו לא צלחו". מלשון הדו"ח לא ברור אם אלו נסיונות חדשים, שנמשכו אל תוך שנת 2016, או שמא מדובר באותם הנסיונות הכושלים מהשנים הקודמות.