התוכנית המצטיינת במדד הייצוג, זו השנה השנייה ברציפות, היא "לונדון את קירשנבאום", תוכנית האקטואליה היומית של ערוץ עשר בהגשת ירון לונדון ובעריכת דרור זרסקי.

מדד הייצוג, מיזם מתמשך בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן-גוריון וחברת יפעת מחקרי מדיה, בודק מדי שבוע את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל.

אמנם, בטבלת התוכניות הסופית הגיעה "לונדון את קירשנבאום" רק למקום השני, אחרי "יומן" של רשות השידור, אולם "יומן", שהגישו תמר אלמוג ויאיר ויינרב וערכו אורי לוי ועמית וינטר, שודרה רק במשך כארבעה וחצי חודשים בתחילת 2017, עד לסגירת רשות השידור. חודשים אלה אופיינו בשיעורי ייצוג גבוהים של דוברים ערבים ביחס למחצית השנייה של השנה, וזאת בשל ריבוי אירועים ביטחוניים, בין היתר על רקע אירועי אום אל-חיראן.

בנוסף, "יומן" היא תוכנית מגזין. ככזו, קל לה באופן יחסי לשתף בבת אחת דוברים ומרואיינים ערבים רבים. לא במקרה שלוש מארבעת המקומות הראשונים בטבלה, ושש מעשרת המקומות הראשונים, הן תוכניות מגזין. למעשה, "לונדון את קירשנבאום" היא תוכנית הראיונות היומית היחידה בעשירייה הראשונה. בנוסף, בדיקה שערכה חברת יפעת מחקרי מדיה כדי לנטרל את ההטיה לטובת תוכניות מגזין הזניקה את "לונדון את קירשנבאום" למקום הראשון בטבלה.

כשמשווים את "לונדון את קירשנבאום" לתוכניות אחרות מסוגתה ששודרו ברצועת השידור של הפרה-פריים לאורך השנה, בולט הפער. "לונדון את קירשנבאום" היא היחידה ברצועת שידור זו שמצליחה לפרוץ את מחסום הייצוג הדו-ספרתי. למעשה, שיעור הייצוג בה הוא כמעט פי שלושה מהבאה אחריה, "המוסף" של רשות השידור, וכמעט פי ארבעה מהבאה אחריה מהשידור המסחרי, "חמש בערב".

אולם המאמץ של מערכת "לונדון את קירשנבאום" להעניק ייצוג הולם לקבוצות משולי החברה לא מתמצה בריבוי אייטמים עם דוברים ערבים.

בדיקת עומק שערכה חברת יפעת מחקרי מדיה העלתה כי ב"לונדון את קירשנבאום" הגיעו לשיעור הייצוג הגבוה ביותר של נשים ערביות מכל תוכניות החדשות והאקטואליה המרכזיות. בדיקה נפרדת מצאה כי ב"לונדון את קירשנבאום" הגיעו גם לשיעור הייצוג הגבוה ביותר של מומחים ערבים, ובפער עצום מכל היתר. גם כשנבדקו נושאי האייטמים שבהם התארחו דוברים ערבים נמצא כי ב"לונדון את קירשנבאום" שמים דגש מיוחד על נושאים אזרחיים לעומת נושאים בטחוניים.

כשלוקחים את כל הנתונים הללו בחשבון ברור כי בכל הקשור למתן ייצוג הולם לחברה הערבית בישראל, "לונדון את קירשנבאום" מקדימה בשנות דור את כל יתר תוכניות החדשות והאקטואליה המרכזיות במדיה הישראלית.

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי ויחד עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויפעת מחקרי מדיה