חברת פייסבוק ישראל מסרבת לקבל בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהומצאה למשרדיה נגדה ונגד חברת פייסבוק העולמית. לדברי חברת פייסבוק ישראל, היא אינה משמשת כנציגה של חברת פייסבוק העולמית ואינה יכולה לשמש מען להמצאת כתבי בי-דין עבורה. מגיש הבקשה פנה לבית-המשפט בטענה כי החברה הישראלית משמשת בפועל כנציגתה של החברה העולמית ודרש כי ייקבע שמסירת התביעה למשרדי פייסבוק ישראל בוצעה כדין.

מוקדם יותר השנה הגיש אברהם ברק בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד פייסבוק ישראל ופייסבוק העולמית בטענה כי הרשת החברתית פוגעת בזכות לפרטיות של אזרחי ישראל. לדבריו, באמצעות התצלומים שמעלים משתמשי פייסבוק יצרו ברשת החברתית מאגר מידע בלתי חוקי ואף הפכו את המאגר הזה, באמצעות טכנולוגיות חדשניות, למאגר ביומטרי בלתי חוקי ובלתי מפוקח, הכל למען בצע כסף. במסגרת הליכי הגשת הבקשה העביר ברק, שמיוצג על-ידי עורכי-הדין יצחק אבירם ושחר בן-מאיר, העתק מהבקשה גם למשרדי פייסבוק ישראל.

בחברת פייסבוק ישראל טוענים כי יש לסלק את התביעה נגדם על הסף מפני שאין לחברה הישראלית כל קשר למשתמשי הרשת החברתית בישראל. "פייסבוק ישראל אינה מנהלת או מפעילה את שירות Facebook למשתמשים בישראל, ובנוסף אין לה כל סמכות לעסוק באיזה מהתחומים העומדים בבסיס הטענות המועלות בבקשת האישור", נכתב בבקשה לסילוק על הסף, שהוגשה לבית-המשפט באמצעות עורכי-הדין ד"ר יואב אסטרייכר ואדם שפירא. "עיסוקה של פייסבוק ישראל מתמצה בתחום המחקר והפיתוח, ובתמיכה בפעילויות פרסום ושיווק".

בהמשך הבקשה לסילוק על הסף נטען עוד כי פייסבוק ישראל "אינה שולטת בתכנים שמפורסמים בשירות Facebook ואינה מחזיקה או מפעילה מאגר מידע כלשהו בישראל או מחוץ לישראל כנטען בבקשת האישור". לבקשה מצורף תצהיר מאת אלעד ברינדט-שביט, סמנכ"ל לקוחות בפייסבוק ישראל, שמאשר כי החברה "פועלת באופן עצמאי ונפרד מ-Facebook Inc" ואינה מפעילה כל שירות של רשת חברתית.

כאמור, מלבד הטענה לחוסר יריבות בין החברה הישראלית לבין משתמשי הרשת החברתית, בפייסבוק ישראל טוענים עוד כי אין לראות בבקשה שהוגשה למשרדיה בקשה שהוגשה כדין גם למשרדי פייסבוק העולמית, שכן החברה הישראלית אינה נציגתה של החברה העולמית.

על טענה אחרונה זו משיב ברק, באמצעות באי כוחו, כי בין פייסבוק העולמית לבין פייסבוק ישראל קיים "קשר אינטנסיבי" אשר הופך את החברה הישראלית בפועל לנציגתה של החברה העולמית. לטענתו, פייסבוק ישראל הוקמה כחברה-בת של פייסבוק העולמית, ועורכת-דין ממשרד המייצג את החברה הישראלית אף מסרה במפורש לרשם החברות כי חברת פייסבוק העולמית רכשה את חברת פייסבוק ישראל. הדירקטורים בפייסבוק ישראל הם כולם נושאי משרה בפייסבוק העולמית, מוסיף ברק, והחברה העולמית היא בעלת המניות היחידה בחברה הישראלית.

גם בהליכים משפטיים קודמים נחשף הקשר בין שתי החברות, טען ברק. מנכ"לית פייסבוק ישראל, עדי סופר-תאני, טענה בעבר כי "המשרד הישראלי הוקם בשביל לטפל בקהילה העסקית בישראל". מכאן נובע, טוען ברק, כי החברה הישראלית אינה אלא משרד המייצג את החברה העולמית.

"פייסבוק ישראל היא המשרד של פייסבוק, היא מקיימת (להצהרת המנכ"לית שלה) קשרים עם לקוחות מישראל, והיא פועלת עבור ומטעם פייסבוק", מסכם ברק, "מכאן שמתקיימים התנאים לראות במסירה לפייסבוק ישראל כמסירה והמצאה לפייסבוק".

32672-02-17

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 1.41MB)

להורדת הקובץ (PDF, 9.58MB)