"על אותה האשמה חזרו במקביל גם פודלים מוכרים אחרים של משפחת נתניהו – למשל אתר האינטרנט 'חדר 404'", שכלל לא התייחס לסוגיה. מתוך "משגב לעם", הבלוג של אורי משגב באתר "הארץ", 28.5.17

"על אותה האשמה חזרו במקביל גם פודלים מוכרים אחרים של משפחת נתניהו – למשל אתר האינטרנט 'חדר 404'". "חדר 404" כלל לא התייחס לסוגיה. משגב התכוון כנראה לאתר "0404". מתוך "משגב לעם", הבלוג של אורי משגב באתר "הארץ", 28.5.17