שלומי חתוכה על שער מוסף "24 שעות" של "ידיעות אחרונות", 4.4.17

שלומי חתוכה על שער מוסף "24 שעות" של "ידיעות אחרונות", 4.4.17