קודם כל, למען הגילוי הנאות: הייתי חבר בוועדת האוזר, שמונתה על-ידי לימור ליבנת לבחינת עתיד הטלוויזיה החינוכית. עמדתי היתה, ועודנה, שיש מקום לערוץ חינוכי-תרבותי שיעסוק בתכנים רלבנטיים. אינני בעד עיסוק הערוץ ברכישת פרסומות או בשידור מגזיני חדשות; אני בהחלט בעד שידור תוכנית ביקורת כ"תיק תקשורת", שמתאימה מאוד לערוץ שכזה.

ואכן, "תיק תקשורת" של הטלוויזיה החינוכית היא כיום התוכנית המרכזית היחידה בטלוויזיה וברדיו העוסקת בביקורת התקשורת. אולי היציבות שהיא מפגינה עומדת ביסוד הצלחתה; היא הוותיקה בתוכניות, ובמשך שנות קיומה הנחו אותה חמישה מנחים בלבד: אמנון לוי, דוד גלבוע, מיכה פרידמן, רזי ברקאי וחיים זיסוביץ'. בימים אלה הצטרף לתוכנית המנחה השישי – עמנואל רוזן. כמה מן המנחים עבדו במקביל בכלי תקשורת אחר. רק דוד גלבוע וחיים זיסוביץ' הנחו את התוכנית לאחר פרישתם מרשות השידור, כאשר לא עבדו בערוץ או בעיתון אחר. ואמנם, זיסוביץ' נקלע לבעייתיות של ניגוד עניינים עם פעילותו כיועץ תקשורת.

עמנואל רוזן הוא המנחה הראשון של התוכנית הפעיל במקביל גם בשידור המסחרי. בהתנהלות הזו יש בעייתיות אתית, משום שתוכנית ביקורת התקשורת חייבת להתמודד עם סוגיות ותופעות הנוגעות ליחסי הון-שלטון-תקשורת. לטעמי, היתה בעייתיות אתית גם בהעסקתם של מנחים שעבדו במקביל בגלי-צה"ל, משום שעצם קיומה של התחנה הצבאית שנוי במחלוקת, מה גם שהיא פעילה בשוק הפרסום. הנחיית "תיק תקשורת" במקביל לעבודה בערוצים מסחריים בטלוויזיה וברדיו האזורי מחדדת את הבעיה האתית פי כמה.

בהכירי אישית את כל מי שהגיש עד כה את "תיק תקשורת" ואת המגיש החדש, אני בטוח כי כולם כאחד לא יפעלו ביודעין בחוסר אתיקה בהנחיית התוכנית, בבחירת הנושאים שבהם תעסוק או המשתתפים שיוזמנו לקחת בה חלק. אבל בתוכנית כה חשובה ורגישה הצדק חייב גם להיראות, ובמקרה של מינויו של עמנואל רוזן אינני בטוח שהעיקרון הזה נשמר.

יש בעיה, למשל, במידע על תנאי העסקתו של רוזן בשכר עתק ברדיו 99 של גאידמק. אני מאמין לרוזן, הטוען כי פעל בתחנה זו ביושר ובהגינות. אך נשאלת השאלה מדוע הסכים הוא, וכמה בכירי תקשורת אחרים, להצטרף לתחנה שברור כי נועדה לשרת את יומרותיו הפוליטיות והתדמיתיות של בעליה. די אם נזכור שהשכר ששולם לרוזן ולעמיתיו היה גבוה בהרבה מהנהוג בתחנות הרדיו המסחרי ובשידור הציבורי כדי לעמוד על הקושי האתי שמציבה בחירתו להנחיית התוכנית. נכון, אם מציעים לאדם לפתע שכר כה גבוה, מדוע שיסרב? אלא שאיש תקשורת חייב לבדוק את המניע האמיתי ולשאול מדוע הכלה יפה מדי.

בכל מקרה, מי שנהג כך אינו יכול להופיע כמוכיח בשער, כמטיף הלכות מוסר וככלב השמירה של האתיקה. עם כל הכבוד, יש די אנשי מקצוע מעולים, שאינם נגועים במראית עין של ניגוד אינטרסים ואינם מעוררים קושיות אתיות, שיכולים להיות מנחים מצוינים של "תיק תקשורת".