החודש אמור היה להיות חודש היסטורי בתולדות ערוץ 2. אלמלא החליטה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו להאריך את זיכיונותיהן של קשת ורשת בשנתיים, הרי שבימים אלה ממש היו אמורים להסתיים עשר שנות הזיכיון של שתי החברות המפעילות את ערוץ 2.

למרות ששתי חברות הטלוויזיה החזקות והפופולריות בישראל משדרות מכוח ההתחייבויות המפורטות בזיכיונות - ההתחייבויות הללו מעולם לא התפרסמו ולא עמדו לביקורת ציבורית. לציון עשור לזכייה במכרז נחשפים כאן לראשונה כתבי הזיכיון המקוריים.

לאחר שנים שבהן נשמרו הפרטים בחשאיות מבלי שיתגלו לציבור הרחב, בקשת חופש מידע שהוגשה על ידי עמותת הצלחה הביאה לחשיפת כתבי הזיכיון של רשת וקשת, כולל נספחיהם, וכן כתבי הזיכיונות של חברת החדשות של ערוץ 2 ושל הזכיינית טלעד, שהפסידה במכרז של 2005 ומאז חדלה לשמש כזכיינית בערוץ.

חשיפת כתבי הזיכיון מאפשרת לקבל מושג נוסף על הכללים שלפיהם מתנהל השידור המסחרי בישראל, ההבטחות שניתנו לרשות השנייה עם הזכייה במכרז והצצה למערכת היחסים בין הרגולטור לזכייניות. הזיכיונות של רשת וקשת, אשר ניתנו להן בשנת 2005 לתקופה של עשור, זהים. עם זאת, בנספחים לזיכיונות ניתן למצוא הבדלים.

חלק מהפרטים הושחרו ונותרו חסויים, אך אחרים נותרו גלויים. כך, לדוגמה, שתי הזכייניות התחייבו להגדיל את הגיוון החברתי בכוח האדם שהן מעסיקות - התחייבות שלא ברור אם מומשה או אם מישהו ברשות השנייה עדיין עומד על קיומה. הזכיינית רשת התחייבה לשמש אלטרנטיבה ללוח שידורים אסקפיסטי, ולפעול בשידוריה "לפירוק הסטריאוטיפים המקובלים של המגזרים והאוכלוסיות השונים". הזכיינית קשת התחייבה לפעול כשלנגד עיניה "חזון של מחויבות תרבותית", לבחון את תוכניותיה "בייחוד על פי מידת משמעותן מבחינת הזהות הישראלית" וכן לשדר תוכניות ריאליטי שאינן פוגעות "בכבוד האדם וחירותו".

יש לציין כי בקשת חופש המידע לקבלת כתבי הזיכיון נענו תוך זמן קצר יחסית, התנהלות שהיתה צריכה להיות שגרתית בגוף ציבורי, לא כל שכן בגוף האמון על כלי תקשורת. ברם, בשנים האחרונות נתקלו לא פעם מגישי בקשות לפי חוק חופש המידע לרשות השנייה בסחבת, התעלמות או בהודעה כי הבקשה נדחית. החלטתה של הממונה על חופש המידע ברשות, עו"ד הילה שמיר, לחשוף כעת את המסמכים, יכולה לסמן שינוי כיוון במגמת ההסתרה שאפיינה עד כה את התנהלות הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

כתב הזיכיון של קשת

להורדת הקובץ (PDF, 3.05MB)

נספחים לכתב הזיכיון של קשת

להורדת הקובץ (PDF, 986KB)

כתב הזיכיון של רשת

להורדת הקובץ (PDF, 4.07MB)

נספחים לכתב הזיכיון של רשת

להורדת הקובץ (PDF, 339KB)