המעצב והאמן דוד טרטקובר יפצה את הצלם מיקי צרפתי, כך פסק בשבוע שעבר השופט רפאל יעקובי מבית-המשפט המחוזי בירושלים. השופט יעקובי מצא כי טרטקובר הפר את זכותו המוסרית של צרפתי בתצלום המתעד את נשיא מצרים אנואר סאדאת מניף את ידיו לשלום בסיום ביקורו בישראל בשנת 1977.

לפני כשנתיים פנה צרפתי, באמצעות עורכי-הדין גילעד רוגל וניצן רובינשטיין, אל בית-המשפט בדרישה לפיצוי בסך 100 אלף שקל. לטענת צרפתי, לשעבר מנהל מחלקת הצילומים ב"מעריב", טרטקובר עיצב לאורך השנים כמה כרזות שעשו שימוש בתצלום שצילם כצלם "במחנה". צרפתי לא טען לזכות היוצרים על התצלום, כיוון שצולם במסגרת שירותו בצה"ל, אך טען כי שמורה לו הזכות המוסרית, כלומר מתן הקרדיט וציון שמו כצלם. לדבריו, טרטקובר נמנע מלתת לו קרדיט זה, הן בכרזות שיצר, הן בספר שיצא לאור לפני שנים אחדות ואיגד את יצירותיו השונות והן באתר האינטרנט שהקים לעצמו.

"באירוע הפרידה מסאדאת", כתב צרפתי בתצהיר שהגיש לבית-המשפט, "בחרתי בכוונה להתמקם במקום שאין בו צלמים, כדי לנסות ולהשיג צילום ייחודי. כל הצלמים התמקמו ב'רמפה' שהוקמה במיוחד עבורם, אך אני בחרתי להתמקם באזור בו ניצבה משלחת של אישים מכובדים, היות וסברתי כי ייתכן שמשם, זווית הצילום תהיה טובה יותר וייחודית".

צרפתי צירף לתצהירו גם תצהיר מאת הצלם משה מילנר, שעבד בלע"מ שנים רבות, וטען כי כל מי שהזמין תצלומים מלע"מ היה חייב לדעת מיהו הצלם, למעט במקרים שבהם לשכת העיתונות הממשלתית עצמה לא ידעה מיהו.

טרטקובר טען להגנתו, באמצעות עורכי-הדין יורם מושקט ומנחם אברהם, כי הוא לכל היותר "מפר תמים" של זכויות צרפתי. לדבריו, בשנת 1977 רכש כמה תצלומים של סאדאת מלשכת העיתונות הממשלתית, בין היתר את התצלום שצילם צרפתי, וזאת בלי לדעת כי הזכות המוסרית שייכת לו. "ברור כי בשנת 1977, כאשר רכשתי את הצילום נשוא התביעה, קיבלתי את האינפורמציה המלאה לגבי מתן קרדיט, בגב הצילום, לפיה יש ליתן קרדיט ללשכת העיתונות הממשלתית", הצהיר טרטקובר. "כאשר פירסמתי את הקטלוג הכולל את הצילום נשוא התביעה, לא עלה בדעתי שעלי לבצע בירור נוסף בלשכת העיתונות הממשלתית כדי לברר אם יש לתת קרדיט נוסף".

טרטקובר אף טען בתצהירו כי הטענה כאילו השמיט את הקרדיט במודע היא מכפישה כלפיו. "אני כחתן פרס ישראל לעיצוב (2002), ד"ר לשם כבוד מאוניברסיטת בן-גוריון (2013), מרצה בכיר לעיצוב באקדמיה לאמנות בצלאל, אספן ומקטלג של דימויים ישראליים, אוצר ושופט בתחרויות עיצוב בינלאומיות אשר זכיתי בפרסים רבים לא הייתי נותן להכפשת שמי בשל אי-מתן קרדיט", הצהיר. "מאחר וניתן קרדיט ללשכת העיתונות הממשלתית, הרי טענת התובע כי ידעתי שהוא הצלם ובכל זאת לא נתתי לו קרדיט, מלבד שהינה מופרכת הרי שיש בה לכל הפחות השמצה והכפשת שמי".

לדברי טרטקובר, הוא "מקפיד על מתן קרדיט", והחל משנת 2012, אז לדבריו נודע לו לראשונה כי צרפתי צילם את התצלום, הוסיף את שמו לכרזה המופיעה באתר האינטרנט שלו והבטיח שיינתן לו קרדיט גם בעתיד. צרפתי, לעומת זאת, טען כי טרטקובר ידע כי הוא הצלם של התצלום עוד קודם לכן, לפחות מאז שנת 1998, אז עבדו יחדיו על גיליון חגיגי של "מעריב". לדברי צרפתי, במהלך העבודה המשותפת הציע לטרטקובר לשבץ בגיליון את התצלום של סאדאת, תוך ציון העובדה כי הוא הצלם שצילם אותו.

השופט יעקובי קיבל את התביעה. "למרות רכישת הצילום מלשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ) וגם בהינתן טענות הנתבע, היה עליו לברר מי האדם שמאחורי הצילום ולתת לו קרדיט ראוי (בנוסף לזה שנתן ללע"מ)", כתב בפסק דינו. "הנתבע ידע כי התובע הוא הצלם הספציפי לפחות משנת 1998, שאז התובע מסר לו זאת, ונראה שאף במועד רכישת הצילום מלע"מ (כעולה מתצהיר העד מילנר וכמסתבר). הגנת 'מפר תמים' לא מגינה על אי-ידיעת זהות היוצר ומכל מקום לא היה בה לפטור את הנתבע במכלול נסיבותיו של המקרה דנן".

לאחר שקילת מגוון שיקולים פסק השופט יעקובי כי טרטקובר יפצה את צרפתי ב-25 אלף שקל נוסף ל-8,000 שקל עבור הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי-דין.

19114-08-13