מרקוביץ' התראיין אצל אורן פרסיקו ואביעד טובי ב"קול העין", תוכנית הרדיו של "העין השביעית" וקול-הקמפוס, בבית-הספר לתקשורת של המסלול האקדמי, המכללה למינהל.