השופט דוד מינץ, מבית-המשפט המחוזי בירושלים, דחה בשבוע שעבר את בקשת משה נסטלבאום והחליט כי אין לחייב את רשות השידור לספק לו ייצוג משפטי או לממן את הוצאות הגנתו בתיק שבו נתבע על-ידי יגאל רביד.

רביד תבע את נסטלבאום ודרש פיצוי בסך חצי מיליון שקל, בין היתר בטענה כי נסטלבאום התנכל לו ולעובדים נוספים שעבדו תחתיו על רקע נטייתם המינית. בתגובה האשים נסטלבאום את רביד כי הוא זה שמטריד עובדים ברשות. ברשות השידור החליטו שלא לייצג את נסטלבאום בהליך התביעה בגלל ניגוד עניינים עימו מאחר שהוא עובד כבכיר ברשות. לאחר שהחל תהליך הפירוק של רשות השידור פנה נסטלבאום אל המפרק, פרופ' דוד האן, כונס הנכסים הרשמי, וביקש בכל זאת לקבל ייצוג בתביעה. המפרק דחה את בקשתו בטענה כי לא ניתן לראות את אמירותיו, העומדות במוקד תביעת רביד, כהתנהגות בתחום סמכותו ברשות. על החלטה זו עירער נסטלבאום בפני בית-המשפט המחוזי.

לטענת נסטלבאום, כפי שהוגשה על-ידי עורכי-הדין אורון שורץ ויוגב נרקיס, תביעת רביד מתבססת על פעולות שביצע בתוקף תפקידו כמנהל חטיבת החדשות בערוץ 1, ועל כן יש לחייב את הרשות לספק לו הגנה משפטית. המפרק טען, באמצעות עו"ד דרור ויגדור, כי יש לדחות את בקשת נסטלבאום וחזר על עמדתו כי המעשים שבמרכז תביעת רביד, ובהם האמירות הפוגעניות על רקע נטייה מינית, חרגו ממילוי תפקידו ברשות.

השופט מינץ קיבל את עמדת המפרק. השופט ציין כי המפרק החליט שלא לאשר לנסטלבאום ייצוג משפטי על סמך סעיף 4 בנוהל שחל על עובדי מדינה, שבו מובהר כי עובד המדינה יהיה זכאי להגנה משפטית בגין הליך משפטי שיסודו "במעשה או במחדל שעשה או שחדל בעת מילוי תפקידו, תוך כדי מילוי תפקידו, לשם מילוי תפקידו, ובשל התנהגות שהיתה בתחום סמכותו כדין או שנהג בה בתום לב בהיותו סבור כי הוא נוהג בתחום סמכותו". לפי השופט מינץ, "במקרה זה, הדברים המיוחסים למבקש על-ידי רביד חורגים בהרבה מאותם דברים החוסים בסעיף האמור, הן מבחינת תוכנם וצורת האמירה והן מבחינת העובדה שהם לא נאמרו במסגרת סמכות המבקש כממלא תפקיד ברשות".

עדכון, 16.2: משה נסטלבאום מסר כי בכוונתו לערער על החלטת המחוזי.

11446-08-14
31118-07-14