האיגוד האמריקאי לחירויות אזרחיות (ACLU) רסס - "העין השביעית"