פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית רסס - "העין השביעית"