רסס מקסוול קנה אותי

מטבע לשון שהופצה גם על גבי סטיקרים, המתייחסת למסע הרכישות של איל ההון והעיתונות האנגלי-יהודי רוברט מקסוול בישראל של סוף שנות השמונים. בין השאר רכש מקסוול את עיתון "מעריב" ראו הרחבה