הקואליציה למאבק בתאונות בניין רסס - "העין השביעית"